Landbruk Trading AS
Juridisk navn:  Landbruk Trading AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57742527
Strandavegen 21 Strandavegen 21 Fax: 57741979
6905 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 866925062
Aksjekapital: 523.917 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/1/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solvens As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.09%
Resultat  
  
365.31%
Egenkapital  
  
26.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.099.000 832.000 796.000 846.000 1.012.000
Resultat: 260.000 -98.000 -180.000 -137.000 314.000
Egenkapital: 2.183.000 1.728.000 1.040.000 1.180.000 1.299.000
Regnskap for  Landbruk Trading AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.099.000 832.000 796.000 846.000 1.012.000
Driftskostnader -795.000 -869.000 -900.000 -910.000 -615.000
Driftsresultat 304.000 -37.000 -104.000 -65.000 396.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -45.000 -62.000 -75.000 -73.000 -82.000
Finans -45.000 -62.000 -75.000 -73.000 -82.000
Resultat før skatt 260.000 -98.000 -180.000 -137.000 314.000
Skattekostnad -14.000 787.000 40.000 69.000 94.000
Årsresultat 246.000 688.000 -140.000 -68.000 409.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.931.000 3.070.000 3.188.000 3.329.000 3.681.000
Sum omløpsmidler 438.000 225.000 262.000 110.000 294.000
Sum eiendeler 2.369.000 3.295.000 3.450.000 3.439.000 3.975.000
Sum opptjent egenkapital 1.060.000 854.000 166.000 306.000 425.000
Sum egenkapital 2.183.000 1.728.000 1.040.000 1.180.000 1.299.000
Sum langsiktig gjeld 1.386.000 2.267.000 2.116.000 2.365.000
Sum kortsiktig gjeld 187.000 182.000 143.000 143.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 2.369.000 3.296.000 3.450.000 3.439.000 3.975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.099.000 832.000 796.000 846.000 1.012.000
Driftsinntekter 1.099.000 832.000 796.000 846.000 1.012.000
Varekostnad -7.000 0 0 0
Lønninger -153.000 -85.000 0 0 0
Avskrivning -118.000 -118.000 -118.000 -118.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -517.000 -666.000 -782.000 -792.000 -497.000
Driftskostnader -795.000 -869.000 -900.000 -910.000 -615.000
Driftsresultat 304.000 -37.000 -104.000 -65.000 396.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -45.000 -62.000 -75.000 -73.000 -82.000
Finans -45.000 -62.000 -75.000 -73.000 -82.000
Konsernbidrag -48.000 0 -51.000 -172.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 246.000 688.000 -140.000 -68.000 409.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.931.000 2.049.000 2.167.000 2.285.000 2.404.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.931.000 2.049.000 2.167.000 2.285.000 2.404.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.021.000 1.021.000 1.044.000 1.278.000
Sum anleggsmidler 1.931.000 3.070.000 3.188.000 3.329.000 3.681.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 13.000 34.000 22.000 83.000 178.000
Andre fordringer 52.000 6.000 48.000 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 374.000 186.000 193.000 20.000 116.000
Sum omløpsmidler 438.000 225.000 262.000 110.000 294.000
Sum eiendeler 2.369.000 3.295.000 3.450.000 3.439.000 3.975.000
Sum opptjent egenkapital 1.060.000 854.000 166.000 306.000 425.000
Sum egenkapital 2.183.000 1.728.000 1.040.000 1.180.000 1.299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 787.000 826.000 910.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.386.000 2.267.000 2.116.000 2.365.000
Leverandørgjeld 60.000 51.000 23.000 10.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 17.000 0 23.000 15.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 114.000 120.000 110.000 267.000
Sum kortsiktig gjeld 187.000 182.000 143.000 143.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 2.369.000 3.296.000 3.450.000 3.439.000 3.975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 251.000 43.000 119.000 -33.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.2 1.8 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 2.3 1.2 1.8 0.8 0.9
Soliditet 92.1 52.4 30.1 34.3 32.7
Resultatgrad 27.7 -4.4 -13.1 -7.7 39.1
Rentedekningsgrad 6.8 -0.6 -1.4 -0.9 4.8
Gjeldsgrad 0.1 0.9 2.3 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 12.8 -1.1 -1.9 1
Signatur
26.10.2022
STYREFORMANNEN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex