Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landbruk Nordvest Sa
Juridisk navn:  Landbruk Nordvest Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40002386
Fannestrandvegen 63 Fannestrandvegen 63 Fax: 93577019
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 984468822
Aksjekapital: 551.000 NOK
Antall ansatte: 515
Etableringsdato: 4/25/2002
Foretakstype: SA
Tidligere navn: landbrukstenester nordmøre og romsdal ba
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.18%
Resultat  
  
104.95%
Egenkapital  
  
40.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 67.309.000 69.517.000 66.857.000 67.247.000 67.470.000
Resultat: 1.781.000 869.000 -116.000 -509.000 87.000
Egenkapital: 5.264.000 3.742.000 2.878.000 2.999.000 3.512.000
Regnskap for  Landbruk Nordvest Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 67.309.000 69.517.000 66.857.000 67.247.000 67.470.000
Driftskostnader -65.793.000 -69.035.000 -67.272.000 -68.034.000 -67.783.000
Driftsresultat 1.517.000 483.000 -416.000 -787.000 -312.000
Finansinntekter 277.000 397.000 311.000 288.000 412.000
Finanskostnader -13.000 -11.000 -11.000 -10.000 -13.000
Finans 264.000 386.000 300.000 278.000 399.000
Resultat før skatt 1.781.000 869.000 -116.000 -509.000 87.000
Skattekostnad -259.000 -6.000 -4.000 -4.000 -4.000
Årsresultat 1.522.000 864.000 -120.000 -513.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 722.000 393.000 482.000 525.000 307.000
Sum omløpsmidler 19.817.000 18.416.000 18.132.000 17.768.000 18.398.000
Sum eiendeler 20.539.000 18.809.000 18.614.000 18.293.000 18.705.000
Sum opptjent egenkapital 5.264.000 3.742.000 2.878.000 2.999.000 3.512.000
Sum egenkapital 5.264.000 3.742.000 2.878.000 2.999.000 3.512.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.274.000 15.067.000 15.736.000 15.294.000 15.193.000
Sum gjeld og egenkapital 20.538.000 18.809.000 18.614.000 18.293.000 18.705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.627.000 65.668.000 63.340.000 64.015.000 64.159.000
Andre inntekter 2.682.000 3.849.000 3.517.000 3.232.000 3.311.000
Driftsinntekter 67.309.000 69.517.000 66.857.000 67.247.000 67.470.000
Varekostnad -646.000 -1.363.000 -860.000 -1.109.000 -999.000
Lønninger -60.629.000 -62.419.000 -60.981.000 -61.579.000 -61.478.000
Avskrivning -104.000 -106.000 -146.000 -149.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.414.000 -5.147.000 -5.285.000 -5.197.000 -5.183.000
Driftskostnader -65.793.000 -69.035.000 -67.272.000 -68.034.000 -67.783.000
Driftsresultat 1.517.000 483.000 -416.000 -787.000 -312.000
Finansinntekter 277.000 397.000 311.000 288.000 412.000
Finanskostnader -13.000 -11.000 -11.000 -10.000 -13.000
Finans 264.000 386.000 300.000 278.000 399.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.522.000 864.000 -120.000 -513.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 6.000 12.000 18.000 24.000 0
Driftsløsøre 715.000 381.000 464.000 501.000 307.000
Sum varige driftsmidler 722.000 393.000 482.000 525.000 307.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 722.000 393.000 482.000 525.000 307.000
Varebeholdning 57.000 72.000 37.000 47.000 27.000
Kundefordringer 8.050.000 10.895.000 8.785.000 9.953.000 9.552.000
Andre fordringer 568.000 412.000 886.000 522.000 855.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.142.000 7.037.000 8.423.000 7.246.000 7.964.000
Sum omløpsmidler 19.817.000 18.416.000 18.132.000 17.768.000 18.398.000
Sum eiendeler 20.539.000 18.809.000 18.614.000 18.293.000 18.705.000
Sum opptjent egenkapital 5.264.000 3.742.000 2.878.000 2.999.000 3.512.000
Sum egenkapital 5.264.000 3.742.000 2.878.000 2.999.000 3.512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 290.000 49.000 286.000 550.000 390.000
Betalbar skatt 259.000 6.000 4.000 4.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 9.074.000 9.378.000 9.814.000 9.030.000 9.411.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.651.000 5.634.000 5.632.000 5.709.000 5.386.000
Sum kortsiktig gjeld 15.274.000 15.067.000 15.736.000 15.294.000 15.193.000
Sum gjeld og egenkapital 20.538.000 18.809.000 18.614.000 18.293.000 18.705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.543.000 3.349.000 2.396.000 2.474.000 3.205.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2
Soliditet 25.6 19.9 15.5 16.4 18.8
Resultatgrad 2.3 0.7 -0.6 -1.2 -0.5
Rentedekningsgrad 116.7 43.9 -37.8 -78.7
Gjeldsgrad 2.9 4 5.5 5.1 4.3
Total kapitalrentabilitet 8.7 4.7 -0.6 -2.7 0.5
Signatur
06.01.2022
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
06.01.2022
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Prokura kvar for seg
Lied Jon Geirmund
Prokura kvar for seg
Bjerkeset Marit
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex