Lønnum Gartneri & Blomsterforretning As
Juridisk navn:  Lønnum Gartneri & Blomsterforretning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75152609
Nesnaveien 120 Nesnaveien 120 Fax: 75157221
8616 Mo I Rana 8616 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 938060231
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/30/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Helgeland Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.92%
Resultat  
  
1004.23%
Egenkapital  
  
87.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.345.000 9.010.000 8.625.000 7.554.000 7.639.000
Resultat: 1.284.000 -142.000 42.000 59.000 13.000
Egenkapital: 2.103.000 1.119.000 1.230.000 1.197.000 1.151.000
Regnskap for  Lønnum Gartneri & Blomsterforretning As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.345.000 9.010.000 8.625.000 7.554.000 7.639.000
Driftskostnader -10.013.000 -9.068.000 -8.513.000 -7.432.000 -7.567.000
Driftsresultat 1.333.000 -59.000 113.000 122.000 73.000
Finansinntekter 35.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -84.000 -85.000 -72.000 -64.000 -61.000
Finans -49.000 -82.000 -71.000 -63.000 -60.000
Resultat før skatt 1.284.000 -142.000 42.000 59.000 13.000
Skattekostnad -300.000 31.000 -10.000 -13.000 -1.000
Årsresultat 984.000 -111.000 32.000 46.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.304.000 2.475.000 2.399.000 2.506.000 2.572.000
Sum omløpsmidler 3.589.000 1.968.000 1.729.000 1.135.000 1.174.000
Sum eiendeler 5.893.000 4.443.000 4.128.000 3.641.000 3.746.000
Sum opptjent egenkapital 1.803.000 819.000 930.000 897.000 851.000
Sum egenkapital 2.103.000 1.119.000 1.230.000 1.197.000 1.151.000
Sum langsiktig gjeld 1.729.000 1.837.000 1.453.000 1.297.000 1.652.000
Sum kortsiktig gjeld 2.061.000 1.488.000 1.446.000 1.146.000 943.000
Sum gjeld og egenkapital 5.893.000 4.444.000 4.129.000 3.640.000 3.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.345.000 9.010.000 8.625.000 7.554.000 7.624.000
Andre inntekter 0 0 0 15.000
Driftsinntekter 11.345.000 9.010.000 8.625.000 7.554.000 7.639.000
Varekostnad -4.266.000 -3.592.000 -3.507.000 -3.042.000 -2.953.000
Lønninger -3.410.000 -3.218.000 -2.810.000 -2.667.000 -3.081.000
Avskrivning -296.000 -276.000 -249.000 -218.000 -201.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.041.000 -1.982.000 -1.947.000 -1.505.000 -1.332.000
Driftskostnader -10.013.000 -9.068.000 -8.513.000 -7.432.000 -7.567.000
Driftsresultat 1.333.000 -59.000 113.000 122.000 73.000
Finansinntekter 35.000 3.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -84.000 -85.000 -72.000 -64.000 -61.000
Finans -49.000 -82.000 -71.000 -63.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 984.000 -111.000 32.000 46.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.014.000 2.111.000 2.198.000 2.389.000 2.546.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 268.000 343.000 200.000 116.000 24.000
Sum varige driftsmidler 2.283.000 2.454.000 2.398.000 2.505.000 2.571.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 2.304.000 2.475.000 2.399.000 2.506.000 2.572.000
Varebeholdning 656.000 538.000 586.000 348.000 344.000
Kundefordringer 223.000 292.000 263.000 207.000 210.000
Andre fordringer 235.000 268.000 356.000 297.000 205.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.476.000 870.000 524.000 283.000 416.000
Sum omløpsmidler 3.589.000 1.968.000 1.729.000 1.135.000 1.174.000
Sum eiendeler 5.893.000 4.443.000 4.128.000 3.641.000 3.746.000
Sum opptjent egenkapital 1.803.000 819.000 930.000 897.000 851.000
Sum egenkapital 2.103.000 1.119.000 1.230.000 1.197.000 1.151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 48.000 79.000 111.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.729.000 1.837.000 1.453.000 1.297.000 1.652.000
Leverandørgjeld 569.000 429.000 614.000 402.000 233.000
Betalbar skatt 317.000 0 41.000 44.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 735.000 540.000 400.000 383.000 289.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 440.000 519.000 391.000 317.000 391.000
Sum kortsiktig gjeld 2.061.000 1.488.000 1.446.000 1.146.000 943.000
Sum gjeld og egenkapital 5.893.000 4.444.000 4.129.000 3.640.000 3.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.528.000 480.000 283.000 -11.000 231.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1 1.2 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1 0.8 0.7 0.9
Soliditet 35.7 25.2 29.8 32.9 30.7
Resultatgrad 11.7 -0.7 1.3 1.6 1
Rentedekningsgrad 15.9 -0.7 1.6 1.9 1.2
Gjeldsgrad 1.8 3 2.4 2 2.3
Total kapitalrentabilitet 23.2 -1.3 2.8 3.4 2
Signatur
26.02.2016
FIRMAET TEGNES AV STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA HVER FOR SEG
LØNNUM SINDRE
LØNNUM LILIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex