Kystfisken
Juridisk navn:  Kystfisken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Steinlivegen 22 Steinlivegen 22 Fax:
1929 Auli 1929 Auli
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 994085832
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/16/2009
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Data Og Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.18%
Resultat  
  
92.86%
Egenkapital  
  
-2.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.054.000 1.831.000 1.982.000 2.130.000 2.221.000
Resultat: -8.000 -112.000 -53.000 -62.000 77.000
Egenkapital: -361.000 -353.000 -241.000 -187.000 -113.000
Regnskap for  Kystfisken
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.054.000 1.831.000 1.982.000 2.130.000 2.221.000
Driftskostnader -2.063.000 -1.939.000 -2.036.000 -2.191.000 -2.144.000
Driftsresultat -8.000 -108.000 -53.000 -62.000 77.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 -112.000 -53.000 -62.000 77.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -112.000 -53.000 -62.000 77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 22.000 29.000 39.000 0
Sum omløpsmidler 103.000 92.000 82.000 128.000 135.000
Sum eiendeler 115.000 114.000 111.000 167.000 135.000
Sum opptjent egenkapital -361.000 -353.000 -241.000 -187.000 -113.000
Sum egenkapital -361.000 -353.000 -241.000 -187.000 -113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 477.000 467.000 352.000 354.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 116.000 114.000 111.000 167.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.054.000 1.831.000 1.982.000 2.082.000 2.221.000
Andre inntekter 0 0 48.000 0
Driftsinntekter 2.054.000 1.831.000 1.982.000 2.130.000 2.221.000
Varekostnad -1.123.000 -1.077.000 -1.071.000 -1.197.000 -1.230.000
Lønninger -396.000 -350.000 -436.000 -423.000 -356.000
Avskrivning -10.000 -7.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -534.000 -505.000 -520.000 -574.000 -555.000
Driftskostnader -2.063.000 -1.939.000 -2.036.000 -2.191.000 -2.144.000
Driftsresultat -8.000 -108.000 -53.000 -62.000 77.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0 0
Finans -4.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -112.000 -53.000 -62.000 77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 22.000 29.000 39.000 0
Sum varige driftsmidler 12.000 22.000 29.000 39.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 22.000 29.000 39.000 0
Varebeholdning 10.000 0 5.000 14.000 11.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 37.000 27.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 55.000 50.000 113.000 124.000
Sum omløpsmidler 103.000 92.000 82.000 128.000 135.000
Sum eiendeler 115.000 114.000 111.000 167.000 135.000
Sum opptjent egenkapital -361.000 -353.000 -241.000 -187.000 -113.000
Sum egenkapital -361.000 -353.000 -241.000 -187.000 -113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 45.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 14.000 32.000 55.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 408.000 408.000 317.000 299.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 477.000 467.000 352.000 354.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 116.000 114.000 111.000 167.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -374.000 -375.000 -270.000 -226.000 -113.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5
Soliditet -311.2 -309.6 -217.1 -83.7
Resultatgrad -0.4 -5.9 -2.7 -2.9 3.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -1.5 -1.9 -2.2
Total kapitalrentabilitet -6.9 -94.7 -47.7 -37.1 5
Signatur
01.03.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex