Kystfiske Service As
Juridisk navn:  Kystfiske Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Pedersgata 101 Pedersgata 101 Fax:
4014 Stavanger 4014 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 917834105
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Summarum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.08%
Resultat  
  
-735%
Egenkapital  
  
-150.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.000 98.000 11.000 23.000 0
Resultat: -501.000 -60.000 -139.000 -134.000 -25.000
Egenkapital: -835.000 -333.000 -273.000 -134.000 -1.000
Regnskap for  Kystfiske Service As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.000 98.000 11.000 23.000 0
Driftskostnader -546.000 -154.000 -145.000 -157.000 -25.000
Driftsresultat -501.000 -56.000 -134.000 -134.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 0 0
Finans -4.000 -4.000 0 0
Resultat før skatt -501.000 -60.000 -139.000 -134.000 -25.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -501.000 -60.000 -139.000 -134.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 455.000 84.000 91.000 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 4.000 3.000 7.000 7.000
Sum eiendeler 463.000 88.000 94.000 7.000 7.000
Sum opptjent egenkapital -859.000 -358.000 -298.000 -159.000 -25.000
Sum egenkapital -835.000 -333.000 -273.000 -134.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.298.000 422.000 367.000 141.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 463.000 88.000 93.000 6.000 7.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 98.000 11.000 23.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 45.000 98.000 11.000 23.000 0
Varekostnad -2.000 0 0 0 0
Lønninger -7.000 -5.000 -8.000 -8.000 0
Avskrivning -81.000 -39.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -456.000 -110.000 -137.000 -149.000 -25.000
Driftskostnader -546.000 -154.000 -145.000 -157.000 -25.000
Driftsresultat -501.000 -56.000 -134.000 -134.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 0 0
Finans -4.000 -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -501.000 -60.000 -139.000 -134.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 18.000 84.000 91.000 0 0
Driftsløsøre 35.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 455.000 84.000 91.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 455.000 84.000 91.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer -3.000 1.000 3.000 7.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 3.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 4.000 3.000 7.000 7.000
Sum eiendeler 463.000 88.000 94.000 7.000 7.000
Sum opptjent egenkapital -859.000 -358.000 -298.000 -159.000 -25.000
Sum egenkapital -835.000 -333.000 -273.000 -134.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 1.000 35.000 20.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -4.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.293.000 423.000 336.000 121.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 1.298.000 422.000 367.000 141.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 463.000 88.000 93.000 6.000 7.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.290.000 -418.000 -364.000 -134.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.9
Soliditet -180.3 -374.2 -290.4 -1914.3 -14.3
Resultatgrad -1.113.3 -57.1 -1218.2 -582.6
Rentedekningsgrad -33.5
Gjeldsgrad -1.6 -1.3 -1.3 -1.1
Total kapitalrentabilitet -108.2 -62.9 -142.6 -1914.3 -357.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex