Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kystfiske Service As
Juridisk navn:  Kystfiske Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Pedersgata 101 Pedersgata 101 Fax:
4014 Stavanger 4014 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 917834105
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Summarum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
65.07%
Egenkapital  
  
-20.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 30.000 45.000 98.000 11.000 23.000
Resultat: -175.000 -501.000 -60.000 -139.000 -134.000
Egenkapital: -1.010.000 -835.000 -333.000 -273.000 -134.000
Regnskap for  Kystfiske Service As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 30.000 45.000 98.000 11.000 23.000
Driftskostnader -202.000 -546.000 -154.000 -145.000 -157.000
Driftsresultat -172.000 -501.000 -56.000 -134.000 -134.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 -4.000 0
Finans -4.000 -4.000 -4.000 0
Resultat før skatt -175.000 -501.000 -60.000 -139.000 -134.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -175.000 -501.000 -60.000 -139.000 -134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 439.000 455.000 84.000 91.000 0
Sum omløpsmidler 1.000 8.000 4.000 3.000 7.000
Sum eiendeler 440.000 463.000 88.000 94.000 7.000
Sum opptjent egenkapital -1.035.000 -859.000 -358.000 -298.000 -159.000
Sum egenkapital -1.010.000 -835.000 -333.000 -273.000 -134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.451.000 1.298.000 422.000 367.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 463.000 88.000 93.000 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 45.000 98.000 11.000 23.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 30.000 45.000 98.000 11.000 23.000
Varekostnad -2.000 0 0 0
Lønninger -7.000 -5.000 -8.000 -8.000
Avskrivning -102.000 -81.000 -39.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -456.000 -110.000 -137.000 -149.000
Driftskostnader -202.000 -546.000 -154.000 -145.000 -157.000
Driftsresultat -172.000 -501.000 -56.000 -134.000 -134.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 -4.000 0
Finans -4.000 -4.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -175.000 -501.000 -60.000 -139.000 -134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 91.000 18.000 84.000 91.000 0
Driftsløsøre 21.000 35.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 439.000 455.000 84.000 91.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 439.000 455.000 84.000 91.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer -3.000 1.000 3.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 10.000 3.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 8.000 4.000 3.000 7.000
Sum eiendeler 440.000 463.000 88.000 94.000 7.000
Sum opptjent egenkapital -1.035.000 -859.000 -358.000 -298.000 -159.000
Sum egenkapital -1.010.000 -835.000 -333.000 -273.000 -134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 4.000 1.000 35.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -4.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.450.000 1.293.000 423.000 336.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 1.451.000 1.298.000 422.000 367.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 440.000 463.000 88.000 93.000 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.450.000 -1.290.000 -418.000 -364.000 -134.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet -229.0 -180.3 -374.2 -290.4 -1914.3
Resultatgrad -573.3 -1.113.3 -57.1 -1218.2 -582.6
Rentedekningsgrad -34.4 -33.5
Gjeldsgrad -1.4 -1.6 -1.3 -1.3 -1.1
Total kapitalrentabilitet -38.8 -108.2 -62.9 -142.6 -1914.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex