Kystfiske As
Juridisk navn:  Kystfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90828262
Træna Træna Fax:
8770 Træna 8770 Træna
Fylke: Kommune:
Nordland Træna
Org.nr: 997171551
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/23/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Edvardsen Økonomiservice
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.44%
Resultat  
  
-75.49%
Egenkapital  
  
3.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.256.000 5.043.000 4.391.000 2.583.000 3.555.000
Resultat: 62.000 253.000 -423.000 -874.000 -1.319.000
Egenkapital: -1.293.000 -1.341.000 -1.538.000 -1.185.000 -498.000
Regnskap for  Kystfiske As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.256.000 5.043.000 4.391.000 2.583.000 3.555.000
Driftskostnader -2.904.000 -4.463.000 -4.396.000 -2.974.000 -4.608.000
Driftsresultat 352.000 581.000 -5.000 -391.000 -1.053.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 9.000
Finanskostnader -290.000 -328.000 -420.000 -484.000 -275.000
Finans -290.000 -328.000 -417.000 -483.000 -266.000
Resultat før skatt 62.000 253.000 -423.000 -874.000 -1.319.000
Skattekostnad -14.000 -56.000 70.000 187.000 303.000
Årsresultat 48.000 197.000 -353.000 -688.000 -1.016.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.579.000 6.025.000 6.325.000 6.282.000 6.080.000
Sum omløpsmidler 1.636.000 1.567.000 1.173.000 1.207.000 807.000
Sum eiendeler 7.215.000 7.592.000 7.498.000 7.489.000 6.887.000
Sum opptjent egenkapital -1.943.000 -1.991.000 -2.188.000 -1.835.000 -1.148.000
Sum egenkapital -1.293.000 -1.341.000 -1.538.000 -1.185.000 -498.000
Sum langsiktig gjeld 7.045.000 7.441.000 7.296.000 6.893.000 5.429.000
Sum kortsiktig gjeld 1.463.000 1.492.000 1.740.000 1.781.000 1.955.000
Sum gjeld og egenkapital 7.215.000 7.592.000 7.498.000 7.489.000 6.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.186.000 5.043.000 4.286.000 2.515.000 3.555.000
Andre inntekter 69.000 0 106.000 68.000 0
Driftsinntekter 3.256.000 5.043.000 4.391.000 2.583.000 3.555.000
Varekostnad -154.000 -597.000 -1.175.000 -554.000 0
Lønninger -1.367.000 -2.201.000 -1.895.000 -1.134.000 -1.301.000
Avskrivning -471.000 -462.000 -439.000 -411.000 -361.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -912.000 -1.203.000 -887.000 -875.000 -2.946.000
Driftskostnader -2.904.000 -4.463.000 -4.396.000 -2.974.000 -4.608.000
Driftsresultat 352.000 581.000 -5.000 -391.000 -1.053.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 9.000
Finanskostnader -290.000 -328.000 -420.000 -484.000 -275.000
Finans -290.000 -328.000 -417.000 -483.000 -266.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 197.000 -353.000 -688.000 -1.016.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 784.000 798.000 853.000 783.000 597.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 516.000 701.000 849.000 1.040.000 1.029.000
Sum varige driftsmidler 4.796.000 5.227.000 5.472.000 5.499.000 5.484.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.579.000 6.025.000 6.325.000 6.282.000 6.080.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 0 0 -2.000 81.000
Andre fordringer 1.486.000 1.447.000 1.023.000 975.000 656.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 146.000 121.000 150.000 234.000 69.000
Sum omløpsmidler 1.636.000 1.567.000 1.173.000 1.207.000 807.000
Sum eiendeler 7.215.000 7.592.000 7.498.000 7.489.000 6.887.000
Sum opptjent egenkapital -1.943.000 -1.991.000 -2.188.000 -1.835.000 -1.148.000
Sum egenkapital -1.293.000 -1.341.000 -1.538.000 -1.185.000 -498.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 52.000 0 103.000 297.000
Sum langsiktig gjeld 7.045.000 7.441.000 7.296.000 6.893.000 5.429.000
Leverandørgjeld 842.000 1.114.000 936.000 1.149.000 1.274.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 285.000 139.000 152.000 206.000 271.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 336.000 188.000 652.000 324.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 1.463.000 1.492.000 1.740.000 1.781.000 1.955.000
Sum gjeld og egenkapital 7.215.000 7.592.000 7.498.000 7.489.000 6.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 173.000 75.000 -567.000 -574.000 -1.148.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.7 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.7 0.7 0.4
Soliditet -17.9 -17.7 -20.5 -15.8 -7.2
Resultatgrad 10.8 11.5 -0.1 -15.1 -29.6
Rentedekningsgrad 1.2 1.8 -0.8 -3.8
Gjeldsgrad -6.6 -6.7 -5.9 -7.3 -14.8
Total kapitalrentabilitet 4.9 7.7 -5.2 -15.2
Signatur
16.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex