Kvitfjell Hotel AS
Juridisk navn:  Kvitfjell Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61284710
Mellomstasjonen Mellomstasjonen Fax: 61282804
2634 Fåvang 2634 Fåvang
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringebu
Org.nr: 871001332
Aksjekapital: 2.870.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/10/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.25%
Resultat  
  
-616.67%
Egenkapital  
  
2.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.495.000 10.847.000 9.659.000 8.671.000 7.026.000
Resultat: -31.000 6.000 258.000 -670.000 -194.000
Egenkapital: 2.603.000 2.550.000 2.519.000 -2.463.000 -2.829.000
Regnskap for  Kvitfjell Hotel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.495.000 10.847.000 9.659.000 8.671.000 7.026.000
Driftskostnader -10.544.000 -10.853.000 -9.400.000 -9.343.000 -7.207.000
Driftsresultat -48.000 -5.000 258.000 -673.000 -181.000
Finansinntekter 18.000 15.000 7.000 8.000 13.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -6.000 -5.000 -25.000
Finans 17.000 11.000 1.000 3.000 -12.000
Resultat før skatt -31.000 6.000 258.000 -670.000 -194.000
Skattekostnad 7.000 -5.000 -69.000 95.000 -98.000
Årsresultat -24.000 1.000 190.000 -575.000 -292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 570.000 684.000 746.000 1.871.000 2.032.000
Sum omløpsmidler 3.705.000 3.133.000 8.948.000 3.208.000 3.229.000
Sum eiendeler 4.275.000 3.817.000 9.694.000 5.079.000 5.261.000
Sum opptjent egenkapital -267.000 -320.000 -351.000 -5.333.000 -5.699.000
Sum egenkapital 2.603.000 2.550.000 2.519.000 -2.463.000 -2.829.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.671.000 1.267.000 7.174.000 7.542.000 8.090.000
Sum gjeld og egenkapital 4.274.000 3.817.000 9.693.000 5.079.000 5.261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.495.000 10.838.000 9.659.000 8.663.000 7.026.000
Andre inntekter 0 10.000 0 7.000 0
Driftsinntekter 10.495.000 10.847.000 9.659.000 8.671.000 7.026.000
Varekostnad -2.485.000 -2.550.000 -2.328.000 -2.046.000 -1.797.000
Lønninger -4.146.000 -3.877.000 -3.254.000 -2.935.000 -1.703.000
Avskrivning -173.000 -194.000 -214.000 -112.000 -201.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.740.000 -4.232.000 -3.604.000 -4.250.000 -3.506.000
Driftskostnader -10.544.000 -10.853.000 -9.400.000 -9.343.000 -7.207.000
Driftsresultat -48.000 -5.000 258.000 -673.000 -181.000
Finansinntekter 18.000 15.000 7.000 8.000 13.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -6.000 -5.000 -25.000
Finans 17.000 11.000 1.000 3.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 1.000 190.000 -575.000 -292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 66.000 79.000 1.661.000 1.880.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 473.000 533.000 666.000 210.000 152.000
Sum varige driftsmidler 473.000 533.000 666.000 210.000 152.000
Sum finansielle anleggsmidler 46.000 86.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 570.000 684.000 746.000 1.871.000 2.032.000
Varebeholdning 226.000 195.000 170.000 221.000 175.000
Kundefordringer 1.434.000 936.000 690.000 890.000 628.000
Andre fordringer 809.000 721.000 6.781.000 1.529.000 1.589.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.236.000 1.281.000 1.308.000 569.000 836.000
Sum omløpsmidler 3.705.000 3.133.000 8.948.000 3.208.000 3.229.000
Sum eiendeler 4.275.000 3.817.000 9.694.000 5.079.000 5.261.000
Sum opptjent egenkapital -267.000 -320.000 -351.000 -5.333.000 -5.699.000
Sum egenkapital 2.603.000 2.550.000 2.519.000 -2.463.000 -2.829.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.459.000 2.211.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.172.000 497.000 2.070.000 1.110.000 408.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 219.000 208.000 230.000 210.000 104.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 280.000 562.000 4.874.000 4.763.000 5.367.000
Sum kortsiktig gjeld 1.671.000 1.267.000 7.174.000 7.542.000 8.090.000
Sum gjeld og egenkapital 4.274.000 3.817.000 9.693.000 5.079.000 5.261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.034.000 1.866.000 1.774.000 -4.334.000 -4.861.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.5 1.2 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 2.1 2.3 1.2 0.4 0.4
Soliditet 60.9 66.8 2 -48.5 -53.8
Resultatgrad -0.5 - 2.7 -7.8 -2.6
Rentedekningsgrad -1.3 4 -134.6 -6.7
Gjeldsgrad 0.6 0.5 2.8 -3.1 -2.9
Total kapitalrentabilitet -0.7 0.3 2.7 -13.1 -3.2
Signatur
09.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex