Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvinesdal Blomster Og Hagesenter AS
Juridisk navn:  Kvinesdal Blomster Og Hagesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38350555
Industrigata 7 Industrigata 7 Fax: 38350556
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 988676705
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 9/14/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Regnskapsfører: Birkeland Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.77%
Resultat  
  
274.63%
Egenkapital  
  
22.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.767.000 8.998.000 8.552.000 8.498.000 7.693.000
Resultat: 1.255.000 335.000 193.000 182.000 116.000
Egenkapital: 1.246.000 1.017.000 766.000 717.000 679.000
Regnskap for  Kvinesdal Blomster Og Hagesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.767.000 8.998.000 8.552.000 8.498.000 7.693.000
Driftskostnader -10.493.000 -8.653.000 -8.337.000 -8.285.000 -7.562.000
Driftsresultat 1.274.000 345.000 216.000 213.000 132.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 4.000 5.000
Finanskostnader -21.000 -14.000 -25.000 -34.000 -22.000
Finans -20.000 -11.000 -22.000 -30.000 -17.000
Resultat før skatt 1.255.000 335.000 193.000 182.000 116.000
Skattekostnad -276.000 -83.000 -45.000 -45.000 -30.000
Årsresultat 979.000 252.000 148.000 138.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 421.000 184.000 219.000 206.000 196.000
Sum omløpsmidler 2.909.000 2.377.000 1.838.000 1.956.000 1.536.000
Sum eiendeler 3.330.000 2.561.000 2.057.000 2.162.000 1.732.000
Sum opptjent egenkapital 1.146.000 917.000 666.000 617.000 579.000
Sum egenkapital 1.246.000 1.017.000 766.000 717.000 679.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 10.000 4.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 2.073.000 1.533.000 1.287.000 1.445.000 1.051.000
Sum gjeld og egenkapital 3.330.000 2.560.000 2.057.000 2.162.000 1.731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.764.000 8.982.000 8.550.000 8.498.000 7.683.000
Andre inntekter 3.000 16.000 2.000 0 10.000
Driftsinntekter 11.767.000 8.998.000 8.552.000 8.498.000 7.693.000
Varekostnad -6.438.000 -4.895.000 -4.395.000 -4.903.000 -4.590.000
Lønninger -2.211.000 -1.969.000 -2.136.000 -1.892.000 -1.622.000
Avskrivning -102.000 -40.000 -40.000 -47.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.742.000 -1.749.000 -1.766.000 -1.443.000 -1.316.000
Driftskostnader -10.493.000 -8.653.000 -8.337.000 -8.285.000 -7.562.000
Driftsresultat 1.274.000 345.000 216.000 213.000 132.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 4.000 5.000
Finanskostnader -21.000 -14.000 -25.000 -34.000 -22.000
Finans -20.000 -11.000 -22.000 -30.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 -100.000 -100.000 0
Årsresultat 979.000 252.000 148.000 138.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 19.000 0 0
Driftsløsøre 396.000 159.000 180.000 186.000 176.000
Sum varige driftsmidler 396.000 159.000 199.000 186.000 176.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 421.000 184.000 219.000 206.000 196.000
Varebeholdning 579.000 833.000 747.000 801.000 804.000
Kundefordringer 84.000 131.000 88.000 22.000 153.000
Andre fordringer 78.000 73.000 27.000 22.000 14.000
Sum investeringer 0 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 2.168.000 1.341.000 971.000 1.106.000 560.000
Sum omløpsmidler 2.909.000 2.377.000 1.838.000 1.956.000 1.536.000
Sum eiendeler 3.330.000 2.561.000 2.057.000 2.162.000 1.732.000
Sum opptjent egenkapital 1.146.000 917.000 666.000 617.000 579.000
Sum egenkapital 1.246.000 1.017.000 766.000 717.000 679.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 10.000 4.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 10.000 4.000 0 1.000
Leverandørgjeld 397.000 636.000 385.000 710.000 603.000
Betalbar skatt 276.000 77.000 41.000 46.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 475.000 459.000 348.000 331.000 160.000
Utbytte -400.000 0 -100.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 525.000 361.000 413.000 258.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 2.073.000 1.533.000 1.287.000 1.445.000 1.051.000
Sum gjeld og egenkapital 3.330.000 2.560.000 2.057.000 2.162.000 1.731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 836.000 844.000 551.000 511.000 485.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.4 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.8 0.8 0.7
Soliditet 37.4 39.7 37.2 33.2 39.2
Resultatgrad 10.8 3.8 2.5 2.5 1.7
Rentedekningsgrad 60.7 24.6 8.6 6.3 6
Gjeldsgrad 1.7 1.5 1.7 2 1.5
Total kapitalrentabilitet 38.3 13.6 10.6 1 7.9
Signatur
16.06.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex