Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvernaland Legesenter As
Juridisk navn:  Kvernaland Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51228380
Theodor Dahls Veg 8 Fax:
4355 Kvernaland 4355 Kvernaland
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 811889962
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/3/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.31%
Resultat  
  
18000%
Egenkapital  
  
93.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.140.000 2.926.000 3.019.000 2.703.000 2.298.000
Resultat: 181.000 1.000 43.000 -46.000 -3.000
Egenkapital: 292.000 151.000 150.000 109.000 104.000
Regnskap for  Kvernaland Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.140.000 2.926.000 3.019.000 2.703.000 2.298.000
Driftskostnader -2.910.000 -2.869.000 -2.910.000 -2.676.000 -2.220.000
Driftsresultat 230.000 57.000 108.000 27.000 78.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -50.000 -57.000 -65.000 -74.000 -82.000
Finans -50.000 -57.000 -65.000 -73.000 -81.000
Resultat før skatt 181.000 1.000 43.000 -46.000 -3.000
Skattekostnad -40.000 0 -2.000 1.000 1.000
Årsresultat 141.000 1.000 41.000 -44.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 581.000 649.000 799.000 949.000 995.000
Sum omløpsmidler 855.000 936.000 864.000 1.008.000 1.049.000
Sum eiendeler 1.436.000 1.585.000 1.663.000 1.957.000 2.044.000
Sum opptjent egenkapital 142.000 1.000 0 -41.000 4.000
Sum egenkapital 292.000 151.000 150.000 109.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 833.000 983.000 1.163.000 1.333.000 1.497.000
Sum kortsiktig gjeld 312.000 451.000 350.000 515.000 443.000
Sum gjeld og egenkapital 1.437.000 1.585.000 1.663.000 1.957.000 2.044.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.140.000 2.926.000 3.019.000 2.703.000 2.298.000
Driftsinntekter 3.140.000 2.926.000 3.019.000 2.703.000 2.298.000
Varekostnad -215.000 -164.000 -175.000 -190.000 -157.000
Lønninger -1.305.000 -1.445.000 -1.461.000 -1.255.000 -1.053.000
Avskrivning -162.000 -150.000 -150.000 -146.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.228.000 -1.110.000 -1.124.000 -1.085.000 -869.000
Driftskostnader -2.910.000 -2.869.000 -2.910.000 -2.676.000 -2.220.000
Driftsresultat 230.000 57.000 108.000 27.000 78.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -50.000 -57.000 -65.000 -74.000 -82.000
Finans -50.000 -57.000 -65.000 -73.000 -81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 141.000 1.000 41.000 -44.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 581.000 649.000 799.000 949.000 995.000
Sum varige driftsmidler 581.000 649.000 799.000 949.000 995.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 581.000 649.000 799.000 949.000 995.000
Varebeholdning 90.000 94.000 87.000 78.000 70.000
Kundefordringer 0 1.000 0 0 0
Andre fordringer 212.000 307.000 186.000 373.000 225.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 553.000 534.000 591.000 557.000 754.000
Sum omløpsmidler 855.000 936.000 864.000 1.008.000 1.049.000
Sum eiendeler 1.436.000 1.585.000 1.663.000 1.957.000 2.044.000
Sum opptjent egenkapital 142.000 1.000 0 -41.000 4.000
Sum egenkapital 292.000 151.000 150.000 109.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 3.000 2.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 833.000 983.000 1.163.000 1.333.000 1.497.000
Leverandørgjeld 64.000 39.000 65.000 42.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 84.000 79.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181.000 329.000 207.000 473.000 418.000
Sum kortsiktig gjeld 312.000 451.000 350.000 515.000 443.000
Sum gjeld og egenkapital 1.437.000 1.585.000 1.663.000 1.957.000 2.044.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 543.000 485.000 514.000 493.000 606.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.1 2.5 2 2.4
Likviditetsgrad 2 2.5 1.9 2.2 1.8 2.3
Soliditet 20.3 9.5 9 5.6 5.1
Resultatgrad 7.3 1.9 3.6 1 3.4
Rentedekningsgrad 4.6 1 1.7 0.4 1.0
Gjeldsgrad 3.9 9.5 10.1 1 18.7
Total kapitalrentabilitet 1 3.6 6.5 1.4 3.9
Signatur
04.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex