Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvernaland Frisør As
Juridisk navn:  Kvernaland Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51487293
Leirfenvegen 5 Leirfenvegen 5 Fax: 51483000
4355 Kvernaland 4355 Kvernaland
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 992437421
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/11/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.47%
Resultat  
  
-11.94%
Egenkapital  
  
-28.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.570.000 5.653.000 5.792.000 5.778.000 5.910.000
Resultat: 782.000 888.000 912.000 748.000 861.000
Egenkapital: 990.000 1.380.000 2.196.000 1.503.000 942.000
Regnskap for  Kvernaland Frisør As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.570.000 5.653.000 5.792.000 5.778.000 5.910.000
Driftskostnader -4.803.000 -4.769.000 -4.880.000 -5.028.000 -5.047.000
Driftsresultat 767.000 884.000 912.000 750.000 863.000
Finansinntekter 16.000 5.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -2.000 -3.000
Finans 16.000 4.000 0 -2.000 -3.000
Resultat før skatt 782.000 888.000 912.000 748.000 861.000
Skattekostnad -172.000 -204.000 -220.000 -187.000 -230.000
Årsresultat 610.000 684.000 693.000 561.000 630.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 621.000 850.000 1.107.000 1.365.000 1.629.000
Sum omløpsmidler 1.334.000 2.453.000 2.246.000 1.182.000 1.162.000
Sum eiendeler 1.955.000 3.303.000 3.353.000 2.547.000 2.791.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 1.080.000 1.896.000 1.203.000 642.000
Sum egenkapital 990.000 1.380.000 2.196.000 1.503.000 942.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 17.000 20.000 23.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 949.000 1.906.000 1.138.000 1.020.000 1.822.000
Sum gjeld og egenkapital 1.955.000 3.303.000 3.354.000 2.546.000 2.791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.570.000 5.653.000 5.792.000 5.778.000 5.910.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.570.000 5.653.000 5.792.000 5.778.000 5.910.000
Varekostnad -521.000 -546.000 -580.000 -620.000 -598.000
Lønninger -2.922.000 -2.832.000 -2.982.000 -3.066.000 -3.061.000
Avskrivning -249.000 -258.000 -258.000 -264.000 -264.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.111.000 -1.133.000 -1.060.000 -1.078.000 -1.124.000
Driftskostnader -4.803.000 -4.769.000 -4.880.000 -5.028.000 -5.047.000
Driftsresultat 767.000 884.000 912.000 750.000 863.000
Finansinntekter 16.000 5.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -2.000 -3.000
Finans 16.000 4.000 0 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 610.000 684.000 693.000 561.000 630.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 621.000 850.000 1.107.000 1.365.000 1.629.000
Sum varige driftsmidler 621.000 850.000 1.107.000 1.365.000 1.629.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 621.000 850.000 1.107.000 1.365.000 1.629.000
Varebeholdning 240.000 211.000 193.000 216.000 196.000
Kundefordringer 0 25.000 0 10.000 2.000
Andre fordringer 92.000 80.000 140.000 65.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.002.000 2.136.000 1.913.000 891.000 894.000
Sum omløpsmidler 1.334.000 2.453.000 2.246.000 1.182.000 1.162.000
Sum eiendeler 1.955.000 3.303.000 3.353.000 2.547.000 2.791.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 1.080.000 1.896.000 1.203.000 642.000
Sum egenkapital 990.000 1.380.000 2.196.000 1.503.000 942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 17.000 20.000 23.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 17.000 20.000 23.000 27.000
Leverandørgjeld 63.000 35.000 78.000 65.000 33.000
Betalbar skatt 172.000 208.000 222.000 190.000 232.000
Skyldig offentlige avgifter 404.000 380.000 539.000 443.000 408.000
Utbytte 0 -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 310.000 283.000 298.000 322.000 1.149.000
Sum kortsiktig gjeld 949.000 1.906.000 1.138.000 1.020.000 1.822.000
Sum gjeld og egenkapital 1.955.000 3.303.000 3.354.000 2.546.000 2.791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 385.000 547.000 1.108.000 162.000 -660.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 2 1.2 0.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.8 0.9 0.6
Soliditet 50.6 41.8 65.5 5 33.8
Resultatgrad 13.8 15.6 15.7 1 14.6
Rentedekningsgrad 8 3 287.7
Gjeldsgrad 1 1.4 0.5 0.7 2.0
Total kapitalrentabilitet 40.1 26.9 27.2 29.5 30.9
Signatur
19.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex