Kvalsundlia Borettslag
Juridisk navn:  Kvalsundlia Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78407640
Postboks 6156 Strandgata 16 Fax: 78407641
9291 Tromsø 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 990333343
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/20/2006
Foretakstype: BRL
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Nord
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.17%
Resultat  
  
-147.1%
Egenkapital  
  
-13.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 631.000 645.000 607.000 593.000 574.000
Resultat: -187.000 397.000 363.000 374.000 364.000
Egenkapital: 1.765.000 2.044.000 1.732.000 1.451.000 1.166.000
Regnskap for  Kvalsundlia Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 631.000 645.000 607.000 593.000 574.000
Driftskostnader -818.000 -248.000 -245.000 -218.000 -210.000
Driftsresultat -187.000 397.000 363.000 374.000 503.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -187.000 397.000 363.000 374.000 364.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -279.000 312.000 281.000 285.000 402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.645.000 9.619.000 9.602.000 9.580.000 9.560.000
Sum omløpsmidler 501.000 336.000 262.000 261.000 242.000
Sum eiendeler 10.146.000 9.955.000 9.864.000 9.841.000 9.802.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.765.000 2.044.000 1.732.000 1.451.000 1.166.000
Sum langsiktig gjeld 8.239.000 7.774.000 8.031.000 8.272.000 8.516.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 138.000 101.000 117.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 8.381.000 7.912.000 8.132.000 8.389.000 8.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 631.000 645.000 607.000 593.000 574.000
Driftsinntekter 631.000 645.000 607.000 593.000 574.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -10.000 -10.000 -7.000 -7.000 -4.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -808.000 -238.000 -238.000 -211.000 -206.000
Driftskostnader -818.000 -248.000 -245.000 -218.000 -210.000
Driftsresultat -187.000 397.000 363.000 374.000 503.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -279.000 312.000 281.000 285.000 402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 9.560.000 9.560.000 9.560.000 9.560.000 9.560.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.560.000 9.560.000 9.560.000 9.560.000 9.560.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.645.000 9.619.000 9.602.000 9.580.000 9.560.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 73.000 0 6.000 0
Andre fordringer 42.000 33.000 27.000 25.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 455.000 229.000 235.000 249.000 218.000
Sum omløpsmidler 501.000 336.000 262.000 261.000 242.000
Sum eiendeler 10.146.000 9.955.000 9.864.000 9.841.000 9.802.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.765.000 2.044.000 1.732.000 1.451.000 1.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.239.000 7.774.000 8.031.000 8.272.000 8.516.000
Leverandørgjeld 54.000 51.000 27.000 25.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 2.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 86.000 74.000 90.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 138.000 101.000 117.000 121.000
Sum gjeld og egenkapital 8.381.000 7.912.000 8.132.000 8.389.000 8.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 359.000 198.000 161.000 144.000 121.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.4 2.6 2.2 2
Likviditetsgrad 2 3.5 2.4 2.6 2.2 2
Soliditet 17.4 20.5 17.6 14.7 11.9
Resultatgrad -29.6 61.6 59.8 63.1 87.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.7 3.9 4.7 5.8 7.4
Total kapitalrentabilitet -1.8 4 3.7 3.8 5.1
Signatur
23.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex