Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvalitekst AS
Juridisk navn:  Kvalitekst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23105800
Anolitveien 4 Anolitveien 4 Fax: 23105805
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 979296924
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/18/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kristoffersen & Berg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
40.07%
Resultat  
  
85.71%
Egenkapital  
  
-0.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.699.000 1.213.000 1.460.000 1.604.000 1.337.000
Resultat: -4.000 -28.000 149.000 182.000 84.000
Egenkapital: 309.000 312.000 345.000 231.000 93.000
Regnskap for  Kvalitekst AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.699.000 1.213.000 1.460.000 1.604.000 1.337.000
Driftskostnader -1.714.000 -1.240.000 -1.315.000 -1.419.000 -1.255.000
Driftsresultat -15.000 -27.000 146.000 185.000 82.000
Finansinntekter 18.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader -7.000 -6.000 -1.000 -7.000 -4.000
Finans 11.000 -1.000 4.000 -2.000 1.000
Resultat før skatt -4.000 -28.000 149.000 182.000 84.000
Skattekostnad -4.000 -35.000 -44.000 -21.000
Årsresultat -4.000 -32.000 114.000 138.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 4.000 5.000 0
Sum omløpsmidler 491.000 555.000 644.000 549.000 800.000
Sum eiendeler 491.000 555.000 648.000 554.000 800.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 282.000 315.000 201.000 63.000
Sum egenkapital 309.000 312.000 345.000 231.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182.000 242.000 303.000 323.000 707.000
Sum gjeld og egenkapital 491.000 554.000 648.000 554.000 800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.711.000 1.209.000 1.458.000 1.604.000 1.337.000
Andre inntekter -12.000 4.000 2.000 0 0
Driftsinntekter 1.699.000 1.213.000 1.460.000 1.604.000 1.337.000
Varekostnad -862.000 -413.000 -536.000 -648.000 -512.000
Lønninger -632.000 -625.000 -597.000 -574.000 -585.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -220.000 -202.000 -182.000 -197.000 -158.000
Driftskostnader -1.714.000 -1.240.000 -1.315.000 -1.419.000 -1.255.000
Driftsresultat -15.000 -27.000 146.000 185.000 82.000
Finansinntekter 18.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Finanskostnader -7.000 -6.000 -1.000 -7.000 -4.000
Finans 11.000 -1.000 4.000 -2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -32.000 114.000 138.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.000 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 4.000 5.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 285.000 165.000 297.000 362.000 363.000
Andre fordringer 63.000 62.000 11.000 18.000 27.000
Sum investeringer 0 0 24.000 24.000
Kasse, bank 143.000 328.000 336.000 145.000 386.000
Sum omløpsmidler 491.000 555.000 644.000 549.000 800.000
Sum eiendeler 491.000 555.000 648.000 554.000 800.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 282.000 315.000 201.000 63.000
Sum egenkapital 309.000 312.000 345.000 231.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 74.000 41.000 66.000 97.000 116.000
Betalbar skatt 0 34.000 49.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 40.000 43.000 25.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 161.000 160.000 152.000 532.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 242.000 303.000 323.000 707.000
Sum gjeld og egenkapital 491.000 554.000 648.000 554.000 800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 309.000 313.000 341.000 226.000 93.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.3 2.1 1.7 1.1
Likviditetsgrad 2 2.7 2.3 2.1 1.7 1.1
Soliditet 62.9 56.3 53.2 41.7 11.6
Resultatgrad -0.9 -2.2 1 11.5 6.1
Rentedekningsgrad -2.1 -4.5 1 26.4 20.5
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.9 1.4 7.6
Total kapitalrentabilitet 0.6 23.3 34.3 10.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex