Kursdrift As
Juridisk navn:  Kursdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41017289
Ålvikvegen 1077 Ålvikvegen 1077 Fax:
5614 Ålvik 5614 Ålvik
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 914591406
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Parata As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
113.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 354.000 0 0 0 0
Resultat: 43.000 0 0 0 0
Egenkapital: 64.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Regnskap for  Kursdrift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 354.000 0 0 0 0
Driftskostnader -311.000 0 0 0 0
Driftsresultat 43.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 43.000 0 0 0 0
Skattekostnad -9.000 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 182.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 228.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 64.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 228.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 354.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 354.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -281.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 0 0 0 0
Driftskostnader -311.000 0 0 0 0
Driftsresultat 43.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 46.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 46.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 182.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 182.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 228.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 64.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 228.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0 0 0 0.0
Soliditet 28.1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 12.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 18.9 0 0 0 0.0
Signatur
22.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex