Kursconsult As
Juridisk navn:  Kursconsult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industriveien 7 Industriveien 7 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 922244332
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/5/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiglimt As
Utvikling:
Omsetning  
  
315.38%
Resultat  
  
-410.53%
Egenkapital  
  
-1633.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 54.000 13.000
Resultat: -97.000 -19.000
Egenkapital: -92.000 6.000
Regnskap for  Kursconsult As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 54.000 13.000
Driftskostnader -150.000 -32.000
Driftsresultat -97.000 -19.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -97.000 -19.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -97.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 19.000
Sum omløpsmidler 7.000 2.000
Sum eiendeler 50.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -19.000
Sum egenkapital -92.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 49.000 20.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.000 13.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 54.000 13.000
Varekostnad -63.000 0
Lønninger 0
Avskrivning -16.000 -3.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -71.000 -29.000
Driftskostnader -150.000 -32.000
Driftsresultat -97.000 -19.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -97.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 43.000 19.000
Sum varige driftsmidler 43.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 43.000 19.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 4.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.000 2.000
Sum omløpsmidler 7.000 2.000
Sum eiendeler 50.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -19.000
Sum egenkapital -92.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 10.000 14.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 49.000 20.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -134.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet -187.8 28.6
Resultatgrad -179.6 -146.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5 2.5
Total kapitalrentabilitet -198.0 -90.5
Signatur
01.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex