Kurs & Kompetanse Rogaland As
Juridisk navn:  Kurs & Kompetanse Rogaland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Brian Reiestad Kyrkjevegen 62 c/o Brian Reiestad Kyrkjevegen 62 Fax:
4360 Varhaug 4360 Varhaug
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 926033832
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/13/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jærøk Da
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 455.000
Resultat: 402.000
Egenkapital: 336.000
Regnskap for  Kurs & Kompetanse Rogaland As
Resultat 2020
Driftsinntekter 455.000
Driftskostnader -53.000
Driftsresultat 402.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 402.000
Skattekostnad -86.000
Årsresultat 316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 485.000
Sum eiendeler 485.000
Sum opptjent egenkapital 306.000
Sum egenkapital 336.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 149.000
Sum gjeld og egenkapital 485.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 455.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 455.000
Varekostnad -22.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -31.000
Driftskostnader -53.000
Driftsresultat 402.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 316.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 400.000
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer
Kasse, bank 83.000
Sum omløpsmidler 485.000
Sum eiendeler 485.000
Sum opptjent egenkapital 306.000
Sum egenkapital 336.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 11.000
Betalbar skatt 86.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 52.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000
Sum gjeld og egenkapital 485.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 336.000
Likviditetsgrad 1 3.3
Likviditetsgrad 2 3.3
Soliditet 69.3
Resultatgrad 88.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 82.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex