Kurs Og Opplæring Da
Juridisk navn:  Kurs Og Opplæring Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skifaret 10 Skifaret 10 Fax:
6657 Rindal 6657 Rindal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Rindal
Org.nr: 918451277
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/16/2017
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-90%
Resultat  
  
-60%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2017
Omsetning: 6.000 60.000
Resultat: 2.000 5.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Kurs Og Opplæring Da
Resultat 2019 2017
Driftsinntekter 6.000 60.000
Driftskostnader -4.000 -55.000
Driftsresultat 2.000 5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 2.000 5.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 2.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 60.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 6.000 60.000
Varekostnad -4.000 -55.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader -4.000 -55.000
Driftsresultat 2.000 5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet
Resultatgrad 33.3 8.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex