Kurs Og Kompetanse AS
Juridisk navn:  Kurs Og Kompetanse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90539387
v/ Dagrunn Krakeli Nettavegen 5 v/ Dagrunn Krakeli Nettavegen 5 Fax:
6490 Eide 6490 Eide
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 993757527
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/10/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
15.28%
Egenkapital  
  
-52.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 80.000 384.000 384.000
Resultat: -61.000 -72.000 -23.000 49.000 11.000
Egenkapital: 55.000 115.000 187.000 209.000 174.000
Regnskap for  Kurs Og Kompetanse AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 80.000 384.000 384.000
Driftskostnader -61.000 -72.000 -103.000 -335.000 -373.000
Driftsresultat -61.000 -72.000 -23.000 49.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt -61.000 -72.000 -23.000 49.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 -13.000 -2.000
Årsresultat -61.000 -72.000 -23.000 36.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 63.000 130.000 216.000 399.000 341.000
Sum eiendeler 63.000 130.000 216.000 399.000 341.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 15.000 87.000 109.000 74.000
Sum egenkapital 55.000 115.000 187.000 209.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 14.000 29.000 189.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 129.000 216.000 398.000 341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 80.000 384.000 384.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 80.000 384.000 384.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -36.000 -44.000 -82.000 -301.000 -335.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -28.000 -21.000 -34.000 -38.000
Driftskostnader -61.000 -72.000 -103.000 -335.000 -373.000
Driftsresultat -61.000 -72.000 -23.000 49.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 -72.000 -23.000 36.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 120.000 240.000
Andre fordringer 14.000 21.000 5.000 8.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 108.000 211.000 270.000 89.000
Sum omløpsmidler 63.000 130.000 216.000 399.000 341.000
Sum eiendeler 63.000 130.000 216.000 399.000 341.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 15.000 87.000 109.000 74.000
Sum egenkapital 55.000 115.000 187.000 209.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Leverandørgjeld 0 4.000 0 5.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 18.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 5.000 18.000 117.000 112.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 6.000 10.000 49.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 14.000 29.000 189.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 129.000 216.000 398.000 341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 116.000 187.000 210.000 179.000
Likviditetsgrad 1 7 9.3 7.4 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 7 9.3 7.4 2.1 2.1
Soliditet 85.9 89.1 86.6 52.5 5
Resultatgrad -28.8 12.8 2.9
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.9 1
Total kapitalrentabilitet -95.3 -55.8 -10.6 12.3 3.2
Signatur
23.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.05.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex