Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kuraas & Sønner As
Juridisk navn:  Kuraas & Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76969620
Tore Hunds gate 25 Tore Hunds gate 25 Fax: 76947811
8514 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 913636074
Aksjekapital: 50.920 NOK
Etableringsdato: 9/1/1966 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wi Regnskap Og Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
63.95%
Resultat  
  
126.92%
Egenkapital  
  
0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 382.000 233.000 182.000 223.000 0
Resultat: 14.000 -52.000 -207.000 190.000 -29.000
Egenkapital: 5.272.000 5.259.000 5.307.000 5.514.000 5.353.000
Regnskap for  Kuraas & Sønner As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 382.000 233.000 182.000 223.000 0
Driftskostnader -367.000 -286.000 -379.000 -22.000 -25.000
Driftsresultat 14.000 -52.000 -197.000 200.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 35.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -11.000 -40.000
Finans -1.000 -10.000 -11.000 -5.000
Resultat før skatt 14.000 -52.000 -207.000 190.000 -29.000
Skattekostnad 5.000 0 -28.000 7.000
Årsresultat 14.000 -48.000 -207.000 161.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.796.000 5.785.000 5.757.000 5.918.000 5.958.000
Sum omløpsmidler 101.000 107.000 206.000 238.000 64.000
Sum eiendeler 5.897.000 5.892.000 5.963.000 6.156.000 6.022.000
Sum opptjent egenkapital 5.221.000 5.208.000 5.256.000 5.463.000 5.302.000
Sum egenkapital 5.272.000 5.259.000 5.307.000 5.514.000 5.353.000
Sum langsiktig gjeld 608.000 573.000 626.000 602.000 665.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 60.000 30.000 40.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 5.897.000 5.892.000 5.963.000 6.156.000 6.023.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 382.000 233.000 309.000 223.000 0
Andre inntekter -127.000 0 0
Driftsinntekter 382.000 233.000 182.000 223.000 0
Varekostnad -65.000 -37.000 -7.000 -8.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -7.000 -35.000 -40.000 -2.000
Nedskrivning -13.000 0 0
Andre driftskostnader -295.000 -249.000 -324.000 26.000 -23.000
Driftskostnader -367.000 -286.000 -379.000 -22.000 -25.000
Driftsresultat 14.000 -52.000 -197.000 200.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 35.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -11.000 -40.000
Finans -1.000 -10.000 -11.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 14.000 -48.000 -207.000 161.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 0 161.000 0
Sum varige driftsmidler 12.000 0 161.000 201.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.785.000 5.785.000 5.757.000 5.757.000 5.757.000
Sum anleggsmidler 5.796.000 5.785.000 5.757.000 5.918.000 5.958.000
Varebeholdning 46.000 0 0 0
Kundefordringer 11.000 7.000 0 40.000 0
Andre fordringer 7.000 140.000 140.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.000 100.000 66.000 58.000 13.000
Sum omløpsmidler 101.000 107.000 206.000 238.000 64.000
Sum eiendeler 5.897.000 5.892.000 5.963.000 6.156.000 6.022.000
Sum opptjent egenkapital 5.221.000 5.208.000 5.256.000 5.463.000 5.302.000
Sum egenkapital 5.272.000 5.259.000 5.307.000 5.514.000 5.353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 5.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.000 3.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 608.000 573.000 626.000 602.000 665.000
Leverandørgjeld 11.000 74.000 8.000 7.000 0
Betalbar skatt 0 28.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 -19.000 15.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 60.000 30.000 40.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 5.897.000 5.892.000 5.963.000 6.156.000 6.023.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 84.000 47.000 176.000 198.000 59.000
Likviditetsgrad 1 5.9 1.8 6.9 6 12.8
Likviditetsgrad 2 3.2 1.8 6.9 6 12.8
Soliditet 89.4 89.3 8 89.6 88.9
Resultatgrad 3.7 -22.3 -108.2 89.7
Rentedekningsgrad -52.0 -19.7 18.2 -0.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.2 -0.9 -3.3 3.2 0.2
Signatur
12.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.09.2012
Prokura hver for seg
Hans Magnus Kuraas
Rune Stokvold
Reidar Gustav Kuraas
Kjell Oddmund Kuraas
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex