Kuraas & Sønner AS
Juridisk navn:  Kuraas & Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76969620
Fagernessletta 10 Fagernessletta 10 Fax: 76947811
8514 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 913636074
Aksjekapital: 50.920 NOK
Etableringsdato: 9/1/1966 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.39%
Resultat  
  
-208.95%
Egenkapital  
  
-3.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 182.000 223.000 0 0 750.000
Resultat: -207.000 190.000 -29.000 7.157.000 -5.416.000
Egenkapital: 5.307.000 5.514.000 5.353.000 16.124.000 8.959.000
Regnskap for  Kuraas & Sønner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 182.000 223.000 0 0 750.000
Driftskostnader -379.000 -22.000 -25.000 -25.000 -6.167.000
Driftsresultat -197.000 200.000 -25.000 -25.000 -5.417.000
Finansinntekter 0 0 35.000 7.985.000 223.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -40.000 -804.000 -222.000
Finans -10.000 -11.000 -5.000 7.181.000 1.000
Resultat før skatt -207.000 190.000 -29.000 7.157.000 -5.416.000
Skattekostnad 0 -28.000 7.000 8.000 5.000
Årsresultat -207.000 161.000 -22.000 7.165.000 -5.412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.757.000 5.918.000 5.958.000 17.289.000 15.357.000
Sum omløpsmidler 206.000 238.000 64.000 23.000 70.000
Sum eiendeler 5.963.000 6.156.000 6.022.000 17.312.000 15.427.000
Sum opptjent egenkapital 5.256.000 5.463.000 5.302.000 15.971.000 8.806.000
Sum egenkapital 5.307.000 5.514.000 5.353.000 16.124.000 8.959.000
Sum langsiktig gjeld 626.000 602.000 665.000 36.000 3.247.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 40.000 5.000 1.153.000 3.222.000
Sum gjeld og egenkapital 5.963.000 6.156.000 6.023.000 17.313.000 15.428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 309.000 223.000 0 0 0
Andre inntekter -127.000 0 0 0 750.000
Driftsinntekter 182.000 223.000 0 0 750.000
Varekostnad -7.000 -8.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -35.000 -40.000 -2.000 0 0
Nedskrivning -13.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -324.000 26.000 -23.000 -25.000 -6.167.000
Driftskostnader -379.000 -22.000 -25.000 -25.000 -6.167.000
Driftsresultat -197.000 200.000 -25.000 -25.000 -5.417.000
Finansinntekter 0 0 35.000 7.985.000 223.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -40.000 -804.000 -222.000
Finans -10.000 -11.000 -5.000 7.181.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -207.000 161.000 -22.000 7.165.000 -5.412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 161.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 161.000 201.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.757.000 5.757.000 5.757.000 17.289.000 15.357.000
Sum anleggsmidler 5.757.000 5.918.000 5.958.000 17.289.000 15.357.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 40.000 0 0 0
Andre fordringer 140.000 140.000 51.000 0 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 58.000 13.000 23.000 5.000
Sum omløpsmidler 206.000 238.000 64.000 23.000 70.000
Sum eiendeler 5.963.000 6.156.000 6.022.000 17.312.000 15.427.000
Sum opptjent egenkapital 5.256.000 5.463.000 5.302.000 15.971.000 8.806.000
Sum egenkapital 5.307.000 5.514.000 5.353.000 16.124.000 8.959.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 5.000 5.000 36.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 626.000 602.000 665.000 36.000 3.247.000
Leverandørgjeld 8.000 7.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 28.000 0 3.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 1.150.000 3.210.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 40.000 5.000 1.153.000 3.222.000
Sum gjeld og egenkapital 5.963.000 6.156.000 6.023.000 17.313.000 15.428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 176.000 198.000 59.000 -1.130.000 -3.152.000
Likviditetsgrad 1 6.9 6 12.8 0 0.0
Likviditetsgrad 2 6.9 6 12.8 0 0.1
Soliditet 8 89.6 88.9 93.1 58.1
Resultatgrad -108.2 89.7 -722.3
Rentedekningsgrad -19.7 18.2 -0.6 -23.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7
Total kapitalrentabilitet -3.3 3.2 0.2 4 -33.7
Signatur
19.02.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.09.2012
PROKURA HVER FOR SEG
HANS MAGNUS KURAAS
RUNE STOKVOLD
REIDAR GUSTAV KURAAS
KJELL ODDMUND KURAAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex