Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kunstbanken Hedmark Kunstsenter
Juridisk navn:  Kunstbanken Hedmark Kunstsenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62542260
Postboks 224 Parkgata 21 Fax: 62542270
2302 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 981135865
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 6/30/1997
Foretakstype: STI
Tidligere navn: hedmark kunstsenter
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Hedemarken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.65%
Resultat  
  
1796.43%
Egenkapital  
  
145.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.896.000 9.193.000 9.059.000 8.689.000 8.621.000
Resultat: 531.000 28.000 109.000 -236.000 282.000
Egenkapital: 1.249.000 509.000 481.000 372.000 608.000
Regnskap for  Kunstbanken Hedmark Kunstsenter
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.896.000 9.193.000 9.059.000 8.689.000 8.621.000
Driftskostnader -9.380.000 -9.204.000 -8.983.000 -8.953.000 -8.377.000
Driftsresultat 516.000 -11.000 76.000 -265.000 245.000
Finansinntekter 15.000 40.000 35.000 34.000 37.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -5.000 0
Finans 15.000 39.000 34.000 29.000 37.000
Resultat før skatt 531.000 28.000 109.000 -236.000 282.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 531.000 28.000 109.000 -236.000 282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 199.000 13.000 34.000 45.000 0
Sum omløpsmidler 2.343.000 1.444.000 1.316.000 1.339.000 2.040.000
Sum eiendeler 2.542.000 1.457.000 1.350.000 1.384.000 2.040.000
Sum opptjent egenkapital 1.049.000 309.000 281.000 172.000 408.000
Sum egenkapital 1.249.000 509.000 481.000 372.000 608.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.293.000 947.000 869.000 1.012.000 1.432.000
Sum gjeld og egenkapital 2.542.000 1.456.000 1.350.000 1.384.000 2.040.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 939.000 380.000 1.041.000 382.000 991.000
Andre inntekter 8.958.000 8.813.000 8.019.000 8.307.000 7.630.000
Driftsinntekter 9.896.000 9.193.000 9.059.000 8.689.000 8.621.000
Varekostnad -1.635.000 -1.159.000 -1.335.000 -1.432.000 -1.405.000
Lønninger -4.530.000 -4.517.000 -4.333.000 -4.423.000 -3.830.000
Avskrivning -13.000 -22.000 -11.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.202.000 -3.506.000 -3.304.000 -3.089.000 -3.142.000
Driftskostnader -9.380.000 -9.204.000 -8.983.000 -8.953.000 -8.377.000
Driftsresultat 516.000 -11.000 76.000 -265.000 245.000
Finansinntekter 15.000 40.000 35.000 34.000 37.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -5.000 0
Finans 15.000 39.000 34.000 29.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 531.000 28.000 109.000 -236.000 282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 34.000 45.000 0
Sum varige driftsmidler 13.000 34.000 45.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 199.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 199.000 13.000 34.000 45.000 0
Varebeholdning 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kundefordringer 60.000 105.000 15.000 50.000 69.000
Andre fordringer 187.000 87.000 529.000 168.000 6.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 2.069.000 1.225.000 745.000 1.094.000 1.938.000
Sum omløpsmidler 2.343.000 1.444.000 1.316.000 1.339.000 2.040.000
Sum eiendeler 2.542.000 1.457.000 1.350.000 1.384.000 2.040.000
Sum opptjent egenkapital 1.049.000 309.000 281.000 172.000 408.000
Sum egenkapital 1.249.000 509.000 481.000 372.000 608.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 98.000 196.000 120.000 285.000 230.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 302.000 342.000 357.000 274.000 329.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 894.000 409.000 393.000 453.000 873.000
Sum kortsiktig gjeld 1.293.000 947.000 869.000 1.012.000 1.432.000
Sum gjeld og egenkapital 2.542.000 1.456.000 1.350.000 1.384.000 2.040.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.050.000 497.000 447.000 327.000 608.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.5 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.5 1.3 1.4
Soliditet 49.1 3 35.6 26.9 29.8
Resultatgrad 5.2 -0.1 0.8 2.8
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 1.0 1.9 1.8 2.7 2.4
Total kapitalrentabilitet 20.9 2 8.2 -16.7 13.8
Signatur
20.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex