Krypsivfondet I Otra
Juridisk navn:  Krypsivfondet I Otra
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38176212
C/O Fylkesmannen I Aust- Og Vest-Agder Postboks 788 Stoa C/o Fylkesmannen I Aust- Agder Fax:
4809 Arendal 4838 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 889289732
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2005
Foretakstype: STI
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
80.77%
Egenkapital  
  
-1.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -201.000 -1.045.000 1.006.000 658.000 349.000
Egenkapital: 14.919.000 15.120.000 16.165.000 15.159.000 14.501.000
Regnskap for  Krypsivfondet I Otra
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.041.000 -866.000 -5.000 -65.000 -64.000
Driftsresultat -1.041.000 -866.000 -5.000 -65.000 -64.000
Finansinntekter 949.000 522.000 1.121.000 826.000 514.000
Finanskostnader -109.000 -700.000 -111.000 -103.000 -101.000
Finans 840.000 -178.000 1.010.000 723.000 413.000
Resultat før skatt -201.000 -1.045.000 1.006.000 658.000 349.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -201.000 -1.045.000 1.006.000 658.000 349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 15.421.000 15.965.000 16.210.000 15.204.000 14.501.000
Sum eiendeler 15.421.000 15.965.000 16.210.000 15.204.000 14.501.000
Sum opptjent egenkapital 14.819.000 15.020.000 16.065.000 15.059.000 14.401.000
Sum egenkapital 14.919.000 15.120.000 16.165.000 15.159.000 14.501.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 502.000 845.000 45.000 45.000 0
Sum gjeld og egenkapital 15.421.000 15.965.000 16.210.000 15.204.000 14.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.041.000 -866.000 -5.000 -65.000 -64.000
Driftskostnader -1.041.000 -866.000 -5.000 -65.000 -64.000
Driftsresultat -1.041.000 -866.000 -5.000 -65.000 -64.000
Finansinntekter 949.000 522.000 1.121.000 826.000 514.000
Finanskostnader -109.000 -700.000 -111.000 -103.000 -101.000
Finans 840.000 -178.000 1.010.000 723.000 413.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -201.000 -1.045.000 1.006.000 658.000 349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 9.806.000 5.193.000 5.596.000 5.050.000 4.729.000
Kasse, bank 5.615.000 10.772.000 10.614.000 10.155.000 9.772.000
Sum omløpsmidler 15.421.000 15.965.000 16.210.000 15.204.000 14.501.000
Sum eiendeler 15.421.000 15.965.000 16.210.000 15.204.000 14.501.000
Sum opptjent egenkapital 14.819.000 15.020.000 16.065.000 15.059.000 14.401.000
Sum egenkapital 14.919.000 15.120.000 16.165.000 15.159.000 14.501.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 502.000 845.000 45.000 45.000 0
Sum kortsiktig gjeld 502.000 845.000 45.000 45.000 0
Sum gjeld og egenkapital 15.421.000 15.965.000 16.210.000 15.204.000 14.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.919.000 15.120.000 16.165.000 15.159.000 14.501.000
Likviditetsgrad 1 30.7 18.9 360.2 337.9
Likviditetsgrad 2 30.7 18.9 360.2 337.9 0.0
Soliditet 96.7 94.7 99.7 99.7 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -9.6 -1.2 -0.6 4.5
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.6 -2.2 6.9 5 3.1
Signatur
05.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex