Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Krossen Legekontor AS
Juridisk navn:  Krossen Legekontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51789595
Postboks 194 Kleppelundvegen 15 Fax: 51789596
4358 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 959104328
Aksjekapital: 134.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/29/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.36%
Resultat  
  
160%
Egenkapital  
  
145.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.378.000 3.206.000 3.246.000 3.216.000 2.998.000
Resultat: 26.000 10.000 -3.000 1.000 23.000
Egenkapital: 793.000 323.000 316.000 318.000 317.000
Regnskap for  Krossen Legekontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.378.000 3.206.000 3.246.000 3.216.000 2.998.000
Driftskostnader -3.353.000 -3.193.000 -3.241.000 -3.214.000 -2.976.000
Driftsresultat 26.000 13.000 4.000 3.000 22.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 1.000 4.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -7.000 -3.000 -3.000
Finans 0 -3.000 -7.000 -2.000 1.000
Resultat før skatt 26.000 10.000 -3.000 1.000 23.000
Skattekostnad -6.000 -3.000 1.000 0 -7.000
Årsresultat 21.000 7.000 -2.000 1.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 314.000 391.000 504.000 605.000 142.000
Sum omløpsmidler 1.295.000 665.000 198.000 38.000 521.000
Sum eiendeler 1.609.000 1.056.000 702.000 643.000 663.000
Sum opptjent egenkapital 243.000 223.000 216.000 218.000 217.000
Sum egenkapital 793.000 323.000 316.000 318.000 317.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 8.000 4.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 802.000 726.000 381.000 319.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 1.608.000 1.057.000 701.000 642.000 662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.378.000 3.206.000 3.246.000 3.216.000 2.996.000
Andre inntekter 0 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 3.378.000 3.206.000 3.246.000 3.216.000 2.998.000
Varekostnad -567.000 -497.000 -460.000 -459.000 -509.000
Lønninger -1.600.000 -1.508.000 -1.559.000 -1.619.000 -1.462.000
Avskrivning -114.000 -113.000 -101.000 -101.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.072.000 -1.075.000 -1.121.000 -1.035.000 -955.000
Driftskostnader -3.353.000 -3.193.000 -3.241.000 -3.214.000 -2.976.000
Driftsresultat 26.000 13.000 4.000 3.000 22.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 1.000 4.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -7.000 -3.000 -3.000
Finans 0 -3.000 -7.000 -2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 7.000 -2.000 1.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 314.000 391.000 504.000 605.000 142.000
Sum varige driftsmidler 314.000 391.000 504.000 605.000 142.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 314.000 391.000 504.000 605.000 142.000
Varebeholdning 85.000 75.000 82.000 52.000 57.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 15.000 34.000 40.000 30.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.195.000 556.000 75.000 0 390.000
Sum omløpsmidler 1.295.000 665.000 198.000 38.000 521.000
Sum eiendeler 1.609.000 1.056.000 702.000 643.000 663.000
Sum opptjent egenkapital 243.000 223.000 216.000 218.000 217.000
Sum egenkapital 793.000 323.000 316.000 318.000 317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 8.000 4.000 5.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 8.000 4.000 5.000 5.000
Leverandørgjeld 173.000 103.000 120.000 66.000 168.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 94.000 85.000 91.000 109.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 535.000 538.000 170.000 144.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 802.000 726.000 381.000 319.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 1.608.000 1.057.000 701.000 642.000 662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 493.000 -61.000 -183.000 -281.000 181.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.9 0.5 0 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 0.8 0.3 1.4
Soliditet 49.3 30.6 45.1 49.5 47.9
Resultatgrad 0.8 0.4 0.1 0.1 0.7
Rentedekningsgrad 6.5 3.3 0.6 1 8.7
Gjeldsgrad 1 2.3 1.2 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 1.3 0.6 0.6 3.9
Signatur
21.11.2011
STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex