Kronheim Invest AS
Juridisk navn:  Kronheim Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55120252
C/O Kronheim Østre Nordeidbrekka 61 C/O Kronheim Østre Nordeidbrekka 61 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990222436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/5/2006 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
10192.86%
Egenkapital  
  
5.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.826.000 -28.000 2.000 7.000.000 1.433.000
Egenkapital: 3.566.000 3.365.000 5.293.000 6.866.000 1.735.000
Regnskap for  Kronheim Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -29.000 -12.000 -5.000 -8.000
Driftsresultat -4.000 -29.000 -12.000 -5.000 -8.000
Finansinntekter 3.002.000 2.000 13.000 7.020.000 1.775.000
Finanskostnader -171.000 0 0 -15.000 -333.000
Finans 2.831.000 2.000 13.000 7.005.000 1.442.000
Resultat før skatt 2.826.000 -28.000 2.000 7.000.000 1.433.000
Skattekostnad 0 0 0 -19.000 0
Årsresultat 2.826.000 -28.000 1.000 6.982.000 1.433.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 667.000 667.000 667.000 667.000 667.000
Sum omløpsmidler 11.512.000 4.598.000 4.643.000 6.518.000 10.003.000
Sum eiendeler 12.179.000 5.265.000 5.310.000 7.185.000 10.670.000
Sum opptjent egenkapital 3.466.000 3.265.000 5.193.000 6.766.000 1.635.000
Sum egenkapital 3.566.000 3.365.000 5.293.000 6.866.000 1.735.000
Sum langsiktig gjeld 8.600.000 0 0 0 8.335.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 1.900.000 18.000 319.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 12.179.000 5.265.000 5.311.000 7.185.000 10.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -29.000 -12.000 -5.000 -8.000
Driftskostnader -4.000 -29.000 -12.000 -5.000 -8.000
Driftsresultat -4.000 -29.000 -12.000 -5.000 -8.000
Finansinntekter 3.002.000 2.000 13.000 7.020.000 1.775.000
Finanskostnader -171.000 0 0 -15.000 -333.000
Finans 2.831.000 2.000 13.000 7.005.000 1.442.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.625.000 -1.900.000 -1.575.000 -1.850.000 -600.000
Årsresultat 2.826.000 -28.000 1.000 6.982.000 1.433.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 667.000 667.000 667.000 667.000 667.000
Sum anleggsmidler 667.000 667.000 667.000 667.000 667.000
Varebeholdning 1.650.000 397.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.600.000 1.900.000 0 283.000 583.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.262.000 2.300.000 4.643.000 6.235.000 9.420.000
Sum omløpsmidler 11.512.000 4.598.000 4.643.000 6.518.000 10.003.000
Sum eiendeler 12.179.000 5.265.000 5.310.000 7.185.000 10.670.000
Sum opptjent egenkapital 3.466.000 3.265.000 5.193.000 6.766.000 1.635.000
Sum egenkapital 3.566.000 3.365.000 5.293.000 6.866.000 1.735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.600.000 0 0 0 8.335.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.625.000 -1.900.000 -1.575.000 -1.850.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 13.000 0 17.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 1.900.000 18.000 319.000 600.000
Sum gjeld og egenkapital 12.179.000 5.265.000 5.311.000 7.185.000 10.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.499.000 2.698.000 4.625.000 6.199.000 9.403.000
Likviditetsgrad 1 885.5 2.4 257.9 20.4 16.7
Likviditetsgrad 2 758.6 2.2 257.9 20.4 16.7
Soliditet 29.3 63.9 99.7 95.6 16.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 5.3
Gjeldsgrad 2.4 0.6 0 0 5.1
Total kapitalrentabilitet 24.6 -0.5 0 97.6 16.6
Signatur
29.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex