Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristoffersen & Berg AS
Juridisk navn:  Kristoffersen & Berg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22782700
Enebakkv 302 B Enebakkv 302 B Fax: 22782701
1188 Oslo 1188 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935165644
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 4/24/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Sant Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.56%
Resultat  
  
-12.24%
Egenkapital  
  
-46.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.700.000 7.248.000 6.800.000 6.423.000 6.568.000
Resultat: 918.000 1.046.000 666.000 684.000 1.111.000
Egenkapital: 1.469.000 2.753.000 2.588.000 2.070.000 2.045.000
Regnskap for  Kristoffersen & Berg AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.700.000 7.248.000 6.800.000 6.423.000 6.568.000
Driftskostnader -5.784.000 -6.206.000 -6.146.000 -5.745.000 -5.465.000
Driftsresultat 917.000 1.042.000 654.000 677.000 1.103.000
Finansinntekter 3.000 6.000 14.000 8.000 10.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 4.000 12.000 7.000 9.000
Resultat før skatt 918.000 1.046.000 666.000 684.000 1.111.000
Skattekostnad -202.000 -230.000 -148.000 -159.000 -267.000
Årsresultat 716.000 816.000 518.000 525.000 844.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 0 0
Sum omløpsmidler 4.698.000 4.448.000 3.837.000 3.535.000 3.714.000
Sum eiendeler 4.728.000 4.478.000 3.867.000 3.535.000 3.714.000
Sum opptjent egenkapital 1.369.000 2.653.000 2.488.000 1.970.000 1.945.000
Sum egenkapital 1.469.000 2.753.000 2.588.000 2.070.000 2.045.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.259.000 1.725.000 1.279.000 1.465.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 4.728.000 4.478.000 3.867.000 3.535.000 3.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.700.000 7.248.000 6.800.000 6.423.000 6.568.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.700.000 7.248.000 6.800.000 6.423.000 6.568.000
Varekostnad -403.000 -418.000 -409.000 -321.000 -198.000
Lønninger -4.084.000 -4.494.000 -4.355.000 -4.123.000 -4.074.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.297.000 -1.294.000 -1.382.000 -1.301.000 -1.193.000
Driftskostnader -5.784.000 -6.206.000 -6.146.000 -5.745.000 -5.465.000
Driftsresultat 917.000 1.042.000 654.000 677.000 1.103.000
Finansinntekter 3.000 6.000 14.000 8.000 10.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 4.000 12.000 7.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -650.000 0 -500.000 -700.000
Årsresultat 716.000 816.000 518.000 525.000 844.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 30.000 30.000 0 0
Sum varige driftsmidler 30.000 30.000 30.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 522.000 461.000 895.000 845.000 884.000
Andre fordringer 67.000 35.000 133.000 53.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.109.000 3.953.000 2.809.000 2.637.000 2.790.000
Sum omløpsmidler 4.698.000 4.448.000 3.837.000 3.535.000 3.714.000
Sum eiendeler 4.728.000 4.478.000 3.867.000 3.535.000 3.714.000
Sum opptjent egenkapital 1.369.000 2.653.000 2.488.000 1.970.000 1.945.000
Sum egenkapital 1.469.000 2.753.000 2.588.000 2.070.000 2.045.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 42.000 13.000 46.000 82.000
Betalbar skatt 202.000 230.000 148.000 159.000 267.000
Skyldig offentlige avgifter 576.000 588.000 690.000 535.000 620.000
Utbytte -2.000.000 -650.000 0 -500.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 2.430.000 865.000 428.000 724.000 701.000
Sum kortsiktig gjeld 3.259.000 1.725.000 1.279.000 1.465.000 1.670.000
Sum gjeld og egenkapital 4.728.000 4.478.000 3.867.000 3.535.000 3.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.439.000 2.723.000 2.558.000 2.070.000 2.044.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.6 3 2.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1.4 2.6 3 2.4 2.2
Soliditet 31.1 61.5 66.9 58.6 5
Resultatgrad 13.7 14.4 9.6 10.5 16.8
Rentedekningsgrad 458.5 521.0 3 6 1
Gjeldsgrad 2.2 0.6 0.5 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 19.5 23.4 17.3 19.4 3
Signatur
05.01.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER AV TO
STYREMEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
05.01.2011
Prokura hver for seg:
Morten Berg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex