Kristoffersen Entreprise
Juridisk navn:  Kristoffersen Entreprise
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Granåsveien 52H Granåsveien 52H Fax:
9513 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 927062763
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/4/2021 1
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 191.000
Resultat: 129.000
Egenkapital: 26.000
Regnskap for  Kristoffersen Entreprise
Resultat 2021
Driftsinntekter 191.000
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat 129.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 129.000
Skattekostnad
Årsresultat 129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000
Sum omløpsmidler 20.000
Sum eiendeler 26.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 26.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 191.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 191.000
Varekostnad -5.000
Lønninger -12.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -45.000
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat 129.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 129.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 6.000
Sum varige driftsmidler 6.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 6.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 20.000
Sum omløpsmidler 20.000
Sum eiendeler 26.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet 100.0
Resultatgrad 67.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 496.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex