Kristoffersen Eiendom AS
Juridisk navn:  Kristoffersen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55131008
Rundtom 12 Rundtom 12 Fax:
3055 Krokstadelva 3055 Krokstadelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 985725748
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisor Team As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.03%
Resultat  
  
-19.65%
Egenkapital  
  
4.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 723.000 738.000 552.000 470.000 427.000
Resultat: 413.000 514.000 332.000 431.000 379.000
Egenkapital: 6.327.000 6.031.000 5.630.000 5.371.000 5.039.000
Regnskap for  Kristoffersen Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 723.000 738.000 552.000 470.000 427.000
Driftskostnader -311.000 -225.000 -226.000 -47.000 -59.000
Driftsresultat 413.000 513.000 326.000 423.000 368.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 8.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 6.000 8.000 11.000
Resultat før skatt 413.000 514.000 332.000 431.000 379.000
Skattekostnad -117.000 -114.000 -73.000 -99.000 -91.000
Årsresultat 296.000 400.000 259.000 332.000 288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.621.000 5.864.000 6.009.000 5.933.000 4.088.000
Sum omløpsmidler 1.981.000 1.423.000 903.000 825.000 1.215.000
Sum eiendeler 7.602.000 7.287.000 6.912.000 6.758.000 5.303.000
Sum opptjent egenkapital 4.827.000 4.531.000 4.130.000 3.871.000 3.539.000
Sum egenkapital 6.327.000 6.031.000 5.630.000 5.371.000 5.039.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.275.000 1.257.000 1.282.000 1.387.000 264.000
Sum gjeld og egenkapital 7.602.000 7.288.000 6.912.000 6.758.000 5.303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 723.000 738.000 552.000 470.000 427.000
Driftsinntekter 723.000 738.000 552.000 470.000 427.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -243.000 -135.000 -133.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -90.000 -93.000 -47.000 -59.000
Driftskostnader -311.000 -225.000 -226.000 -47.000 -59.000
Driftsresultat 413.000 513.000 326.000 423.000 368.000
Finansinntekter 1.000 1.000 6.000 8.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 6.000 8.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 296.000 400.000 259.000 332.000 288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.621.000 5.864.000 6.009.000 5.933.000 4.088.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.621.000 5.864.000 6.009.000 5.933.000 4.088.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.621.000 5.864.000 6.009.000 5.933.000 4.088.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 27.000 6.000 5.000 13.000 6.000
Andre fordringer 28.000 12.000 11.000 73.000 129.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.925.000 1.406.000 887.000 738.000 1.080.000
Sum omløpsmidler 1.981.000 1.423.000 903.000 825.000 1.215.000
Sum eiendeler 7.602.000 7.287.000 6.912.000 6.758.000 5.303.000
Sum opptjent egenkapital 4.827.000 4.531.000 4.130.000 3.871.000 3.539.000
Sum egenkapital 6.327.000 6.031.000 5.630.000 5.371.000 5.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 9.000 13.000 1.288.000 173.000
Betalbar skatt 117.000 114.000 73.000 99.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 78.000 39.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.062.000 1.056.000 1.156.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.275.000 1.257.000 1.282.000 1.387.000 264.000
Sum gjeld og egenkapital 7.602.000 7.288.000 6.912.000 6.758.000 5.303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 706.000 166.000 -379.000 -562.000 951.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 0.7 0.6 4.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.1 0.7 0.6 4.6
Soliditet 83.2 82.8 81.5 79.5 9
Resultatgrad 57.1 69.5 59.1 9 86.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.4 7.1 4.8 6.4 7.1
Signatur
01.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex