Kristoffersen Butikkdrift As
Juridisk navn:  Kristoffersen Butikkdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64931347
Gråsteinveien 18 Osloveien 109 Fax: 64934265
1157 Oslo 1448 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 921524404
Aksjekapital: 530.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 8/27/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.38%
Resultat  
  
-553.54%
Egenkapital  
  
27.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 14.966.000 13.084.000 11.798.000 152.000
Resultat: -449.000 99.000 -333.000 34.000
Egenkapital: -132.000 -183.000 -283.000 50.000
Regnskap for  Kristoffersen Butikkdrift As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 14.966.000 13.084.000 11.798.000 152.000
Driftskostnader -15.416.000 -12.988.000 -12.138.000 -118.000
Driftsresultat -450.000 97.000 -340.000 34.000
Finansinntekter 1.000 4.000 11.000 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 0
Finans 1.000 3.000 7.000 0
Resultat før skatt -449.000 99.000 -333.000 34.000
Skattekostnad 0 -8.000
Årsresultat -449.000 99.000 -333.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 32.000 42.000 0
Sum omløpsmidler 3.295.000 2.932.000 1.907.000 904.000
Sum eiendeler 3.317.000 2.964.000 1.949.000 904.000
Sum opptjent egenkapital -656.000 -208.000 -307.000 26.000
Sum egenkapital -132.000 -183.000 -283.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 365.000 928.000 965.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.084.000 2.220.000 1.267.000 853.000
Sum gjeld og egenkapital 3.317.000 2.964.000 1.949.000 903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.313.000 12.422.000 11.117.000 115.000
Andre inntekter 653.000 662.000 681.000 37.000
Driftsinntekter 14.966.000 13.084.000 11.798.000 152.000
Varekostnad -6.790.000 -5.859.000 -4.835.000 -48.000
Lønninger -4.584.000 -3.596.000 -3.515.000 -43.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -8.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.032.000 -3.523.000 -3.780.000 -27.000
Driftskostnader -15.416.000 -12.988.000 -12.138.000 -118.000
Driftsresultat -450.000 97.000 -340.000 34.000
Finansinntekter 1.000 4.000 11.000 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 0
Finans 1.000 3.000 7.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -449.000 99.000 -333.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 22.000 32.000 42.000 0
Sum varige driftsmidler 22.000 32.000 42.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 32.000 42.000 0
Varebeholdning 1.104.000 746.000 594.000 482.000
Kundefordringer 182.000 60.000 147.000 198.000
Andre fordringer 144.000 369.000 549.000 3.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.865.000 1.758.000 617.000 221.000
Sum omløpsmidler 3.295.000 2.932.000 1.907.000 904.000
Sum eiendeler 3.317.000 2.964.000 1.949.000 904.000
Sum opptjent egenkapital -656.000 -208.000 -307.000 26.000
Sum egenkapital -132.000 -183.000 -283.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 365.000 928.000 965.000 0
Leverandørgjeld 1.733.000 1.182.000 444.000 7.000
Betalbar skatt 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 476.000 341.000 276.000 74.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 875.000 697.000 547.000 765.000
Sum kortsiktig gjeld 3.084.000 2.220.000 1.267.000 853.000
Sum gjeld og egenkapital 3.317.000 2.964.000 1.949.000 903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 211.000 712.000 640.000 51.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.0 1 0.5
Soliditet -4.0 -6.2 -14.5 5.5
Resultatgrad -3.0 0.7 -2.9 22.4
Rentedekningsgrad 97.0
Gjeldsgrad -26.1 -17.2 -7.9 17.1
Total kapitalrentabilitet -13.5 3.4 -16.9 3.8
Signatur
19.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex