Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kristoffersen Bil AS
Juridisk navn:  Kristoffersen Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74822422
Elvegata 7 Elvegata 7 Fax: 74822423
7503 Stjørdal 7503 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 977188202
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/23/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.58%
Resultat  
  
28.19%
Egenkapital  
  
13.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 88.624.000 69.464.000 53.325.000 75.849.000 55.757.000
Resultat: 3.879.000 3.026.000 1.575.000 4.353.000 2.744.000
Egenkapital: 28.038.000 24.786.000 22.322.000 21.148.000 18.785.000
Regnskap for  Kristoffersen Bil AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 88.624.000 69.464.000 53.325.000 75.849.000 55.757.000
Driftskostnader -85.675.000 -66.817.000 -52.048.000 -71.535.000 -53.280.000
Driftsresultat 2.949.000 2.646.000 1.278.000 4.315.000 2.477.000
Finansinntekter 1.036.000 688.000 348.000 102.000 304.000
Finanskostnader -105.000 -309.000 -51.000 -63.000 -37.000
Finans 931.000 379.000 297.000 39.000 267.000
Resultat før skatt 3.879.000 3.026.000 1.575.000 4.353.000 2.744.000
Skattekostnad -628.000 -562.000 -284.000 -991.000 -598.000
Årsresultat 3.252.000 2.464.000 1.291.000 3.362.000 2.146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.914.000 10.796.000 11.151.000 11.341.000 11.122.000
Sum omløpsmidler 24.576.000 19.408.000 15.688.000 16.947.000 15.215.000
Sum eiendeler 35.490.000 30.204.000 26.839.000 28.288.000 26.337.000
Sum opptjent egenkapital 27.838.000 24.586.000 22.122.000 20.948.000 18.585.000
Sum egenkapital 28.038.000 24.786.000 22.322.000 21.148.000 18.785.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.453.000 5.418.000 4.517.000 7.140.000 7.552.000
Sum gjeld og egenkapital 35.491.000 30.204.000 26.839.000 28.288.000 26.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.606.000 69.144.000 53.112.000 75.483.000 55.501.000
Andre inntekter 18.000 320.000 213.000 366.000 256.000
Driftsinntekter 88.624.000 69.464.000 53.325.000 75.849.000 55.757.000
Varekostnad -71.671.000 -53.726.000 -39.090.000 -57.755.000 -40.728.000
Lønninger -8.730.000 -7.718.000 -7.649.000 -8.160.000 -7.795.000
Avskrivning -379.000 -399.000 -380.000 -444.000 -407.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.895.000 -4.974.000 -4.929.000 -5.176.000 -4.350.000
Driftskostnader -85.675.000 -66.817.000 -52.048.000 -71.535.000 -53.280.000
Driftsresultat 2.949.000 2.646.000 1.278.000 4.315.000 2.477.000
Finansinntekter 1.036.000 688.000 348.000 102.000 304.000
Finanskostnader -105.000 -309.000 -51.000 -63.000 -37.000
Finans 931.000 379.000 297.000 39.000 267.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0
Årsresultat 3.252.000 2.464.000 1.291.000 3.362.000 2.146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 228.000 168.000 145.000 94.000 80.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 776.000 720.000 898.000 1.139.000 1.234.000
Sum varige driftsmidler 776.000 720.000 898.000 1.139.000 1.234.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.909.000 9.908.000 10.108.000 10.108.000 9.808.000
Sum anleggsmidler 10.914.000 10.796.000 11.151.000 11.341.000 11.122.000
Varebeholdning 7.565.000 6.396.000 3.994.000 6.012.000 4.702.000
Kundefordringer 3.876.000 1.790.000 1.272.000 1.261.000 1.509.000
Andre fordringer 731.000 383.000 482.000 681.000 762.000
Sum investeringer 8.736.000 6.523.000 4.660.000 3.308.000 2.005.000
Kasse, bank 543.000 1.999.000 2.895.000 4.287.000 4.119.000
Sum omløpsmidler 24.576.000 19.408.000 15.688.000 16.947.000 15.215.000
Sum eiendeler 35.490.000 30.204.000 26.839.000 28.288.000 26.337.000
Sum opptjent egenkapital 27.838.000 24.586.000 22.122.000 20.948.000 18.585.000
Sum egenkapital 28.038.000 24.786.000 22.322.000 21.148.000 18.785.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.542.000 1.507.000 1.359.000 1.527.000 3.740.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.081.000 1.127.000 709.000 1.416.000 1.307.000
Betalbar skatt 696.000 592.000 278.000 1.005.000 589.000
Skyldig offentlige avgifter 829.000 1.045.000 776.000 813.000 878.000
Utbytte 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.305.000 1.147.000 1.395.000 1.378.000 1.037.000
Sum kortsiktig gjeld 7.453.000 5.418.000 4.517.000 7.140.000 7.552.000
Sum gjeld og egenkapital 35.491.000 30.204.000 26.839.000 28.288.000 26.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.123.000 13.990.000 11.171.000 9.807.000 7.663.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.6 3.5 2.4 2
Likviditetsgrad 2 2.3 2.4 2.6 1.5 1.4
Soliditet 79.0 82.1 83.2 74.8 71.3
Resultatgrad 3.3 3.8 2.4 5.7 4.4
Rentedekningsgrad 28.1 8.6 25.1 68.5 66.9
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.2 11.0 6.1 15.6 10.6
Signatur
09.09.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex