Kristoffersen As
Juridisk navn:  Kristoffersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95551511
Prestebråtan 23 Prestebråtan 23 Fax:
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 916607512
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 1/11/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Drammen AS
Regnskapsfører: Account Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.01%
Resultat  
  
-9.06%
Egenkapital  
  
7.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 28.302.000 24.825.000 25.837.000 14.111.000 8.008.000
Resultat: 3.203.000 3.522.000 4.482.000 3.352.000 803.000
Egenkapital: 7.592.000 7.074.000 4.344.000 4.833.000 2.653.000
Regnskap for  Kristoffersen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 28.302.000 24.825.000 25.837.000 14.111.000 8.008.000
Driftskostnader -25.088.000 -21.273.000 -21.285.000 -10.687.000 -7.181.000
Driftsresultat 3.215.000 3.552.000 4.552.000 3.423.000 827.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 6.000
Finanskostnader -14.000 -32.000 -70.000 -71.000 -30.000
Finans -13.000 -31.000 -69.000 -71.000 -24.000
Resultat før skatt 3.203.000 3.522.000 4.482.000 3.352.000 803.000
Skattekostnad -684.000 -791.000 -1.018.000 -772.000 -174.000
Årsresultat 2.518.000 2.731.000 3.465.000 2.581.000 629.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.747.000 3.101.000 3.963.000 3.554.000 2.524.000
Sum omløpsmidler 8.997.000 8.707.000 11.248.000 8.039.000 2.367.000
Sum eiendeler 11.744.000 11.808.000 15.211.000 11.593.000 4.891.000
Sum opptjent egenkapital 6.128.000 5.610.000 4.246.000 4.803.000 2.623.000
Sum egenkapital 7.592.000 7.074.000 4.344.000 4.833.000 2.653.000
Sum langsiktig gjeld 192.000 307.000 1.074.000 1.579.000 1.118.000
Sum kortsiktig gjeld 3.960.000 4.427.000 9.794.000 5.181.000 1.121.000
Sum gjeld og egenkapital 11.744.000 11.808.000 15.212.000 11.593.000 4.892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.331.000 24.386.000 25.751.000 14.111.000 7.998.000
Andre inntekter 971.000 439.000 86.000 0 10.000
Driftsinntekter 28.302.000 24.825.000 25.837.000 14.111.000 8.008.000
Varekostnad -9.992.000 -6.297.000 -8.269.000 -3.613.000 -3.366.000
Lønninger -7.015.000 -7.545.000 -6.514.000 -3.533.000 -1.689.000
Avskrivning -1.188.000 -1.317.000 -1.271.000 -883.000 -547.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.893.000 -6.114.000 -5.231.000 -2.658.000 -1.579.000
Driftskostnader -25.088.000 -21.273.000 -21.285.000 -10.687.000 -7.181.000
Driftsresultat 3.215.000 3.552.000 4.552.000 3.423.000 827.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 6.000
Finanskostnader -14.000 -32.000 -70.000 -71.000 -30.000
Finans -13.000 -31.000 -69.000 -71.000 -24.000
Konsernbidrag -22.000 0 0
Utbytte -2.001.000 -4.000.000 -400.000 0
Årsresultat 2.518.000 2.731.000 3.465.000 2.581.000 629.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 75.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.516.000 2.842.000 3.856.000 3.461.000 2.524.000
Sum varige driftsmidler 2.516.000 2.842.000 3.856.000 3.461.000 2.524.000
Sum finansielle anleggsmidler 181.000 184.000 107.000 93.000 0
Sum anleggsmidler 2.747.000 3.101.000 3.963.000 3.554.000 2.524.000
Varebeholdning 182.000 0 0 0
Kundefordringer 4.000.000 3.416.000 6.387.000 3.006.000 1.034.000
Andre fordringer 485.000 201.000 233.000 278.000 726.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.848.000 4.608.000 4.164.000 4.300.000 608.000
Sum omløpsmidler 8.997.000 8.707.000 11.248.000 8.039.000 2.367.000
Sum eiendeler 11.744.000 11.808.000 15.211.000 11.593.000 4.891.000
Sum opptjent egenkapital 6.128.000 5.610.000 4.246.000 4.803.000 2.623.000
Sum egenkapital 7.592.000 7.074.000 4.344.000 4.833.000 2.653.000
Sum avsetninger til forpliktelser 45.000 0 1.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 20.000 19.000 0 50.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 192.000 307.000 1.074.000 1.579.000 1.118.000
Leverandørgjeld 1.413.000 1.360.000 1.740.000 1.365.000 685.000
Betalbar skatt 639.000 791.000 1.032.000 775.000 170.000
Skyldig offentlige avgifter 1.316.000 1.660.000 1.986.000 1.308.000 76.000
Utbytte -2.001.000 -4.000.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 573.000 597.000 1.036.000 1.282.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 3.960.000 4.427.000 9.794.000 5.181.000 1.121.000
Sum gjeld og egenkapital 11.744.000 11.808.000 15.212.000 11.593.000 4.892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.037.000 4.280.000 1.454.000 2.858.000 1.246.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.0 1.1 1.6 2.1
Likviditetsgrad 2 2.2 2.0 1.1 1.6 2.1
Soliditet 64.6 59.9 28.6 41.7 54.2
Resultatgrad 11.4 14.3 17.6 24.3 10.3
Rentedekningsgrad 229.6 111.0 6 48.2 27.6
Gjeldsgrad 0.5 0.7 2.5 1.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 27.4 30.1 29.9 29.5 1
Signatur
10.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex