Kristiansen & Selmer-Olsen AS
Juridisk navn:  Kristiansen & Selmer-Olsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38327600
Strandgaten 32 Strandgaten 32 Fax:
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 968392131
Aksjekapital: 1.030.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 12/29/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bruli Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskap-Service Flekkefjord AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.94%
Resultat  
  
-63.05%
Egenkapital  
  
-34.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.521.000 11.994.000 11.918.000 14.219.000 14.310.000
Resultat: 344.000 931.000 352.000 1.312.000 1.265.000
Egenkapital: 3.001.000 4.565.000 3.840.000 3.858.000 3.411.000
Regnskap for  Kristiansen & Selmer-Olsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.521.000 11.994.000 11.918.000 14.219.000 14.310.000
Driftskostnader -11.189.000 -11.064.000 -11.565.000 -12.820.000 -13.047.000
Driftsresultat 331.000 930.000 352.000 1.399.000 1.264.000
Finansinntekter 11.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 2.000 0 0 -88.000 -1.000
Finans 13.000 1.000 1.000 -87.000 0
Resultat før skatt 344.000 931.000 352.000 1.312.000 1.265.000
Skattekostnad -76.000 -206.000 -92.000 -349.000 -333.000
Årsresultat 269.000 725.000 260.000 963.000 931.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 433.000 446.000 2.002.000 2.221.000 2.017.000
Sum omløpsmidler 5.947.000 6.413.000 4.069.000 4.944.000 4.385.000
Sum eiendeler 6.380.000 6.859.000 6.071.000 7.165.000 6.402.000
Sum opptjent egenkapital 1.809.000 3.274.000 2.549.000 2.526.000 2.100.000
Sum egenkapital 3.001.000 4.565.000 3.840.000 3.858.000 3.411.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.379.000 2.294.000 2.230.000 3.307.000 2.991.000
Sum gjeld og egenkapital 6.380.000 6.860.000 6.071.000 7.165.000 6.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.872.000 11.994.000 11.918.000 14.219.000 14.280.000
Andre inntekter -351.000 0 0 0 30.000
Driftsinntekter 11.521.000 11.994.000 11.918.000 14.219.000 14.310.000
Varekostnad -837.000 -368.000 -348.000 -798.000 -897.000
Lønninger -7.844.000 -7.975.000 -8.554.000 -9.170.000 -9.157.000
Avskrivning -191.000 -214.000 -215.000 -164.000 -195.000
Nedskrivning 0 0 0 -500.000
Andre driftskostnader -2.317.000 -2.507.000 -2.448.000 -2.688.000 -2.298.000
Driftskostnader -11.189.000 -11.064.000 -11.565.000 -12.820.000 -13.047.000
Driftsresultat 331.000 930.000 352.000 1.399.000 1.264.000
Finansinntekter 11.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 2.000 0 0 -88.000 -1.000
Finans 13.000 1.000 1.000 -87.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -291.000 0 0 -650.000 -535.000
Årsresultat 269.000 725.000 260.000 963.000 931.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 140.000 55.000 151.000 175.000 188.000
Fast eiendom 0 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 290.000 388.000 548.000 744.000 439.000
Sum varige driftsmidler 290.000 388.000 1.848.000 2.044.000 1.739.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 3.000 3.000 3.000 90.000
Sum anleggsmidler 433.000 446.000 2.002.000 2.221.000 2.017.000
Varebeholdning 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kundefordringer 2.102.000 2.142.000 1.791.000 1.854.000 555.000
Andre fordringer 166.000 194.000 201.000 249.000 1.515.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.675.000 4.072.000 2.073.000 2.837.000 2.310.000
Sum omløpsmidler 5.947.000 6.413.000 4.069.000 4.944.000 4.385.000
Sum eiendeler 6.380.000 6.859.000 6.071.000 7.165.000 6.402.000
Sum opptjent egenkapital 1.809.000 3.274.000 2.549.000 2.526.000 2.100.000
Sum egenkapital 3.001.000 4.565.000 3.840.000 3.858.000 3.411.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 515.000 230.000 95.000 153.000 118.000
Betalbar skatt 41.000 110.000 69.000 336.000 444.000
Skyldig offentlige avgifter 1.386.000 992.000 1.104.000 1.204.000 1.039.000
Utbytte -291.000 0 0 -650.000 -535.000
Annen kortsiktig gjeld 1.145.000 962.000 962.000 964.000 855.000
Sum kortsiktig gjeld 3.379.000 2.294.000 2.230.000 3.307.000 2.991.000
Sum gjeld og egenkapital 6.380.000 6.860.000 6.071.000 7.165.000 6.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.568.000 4.119.000 1.839.000 1.637.000 1.394.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.8 1.8 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.8 2.8 1.8 1.5 1.5
Soliditet 47.0 66.6 63.3 53.8 53.3
Resultatgrad 2.9 7.8 3 9.8 8.8
Rentedekningsgrad -165.5 15.9 1
Gjeldsgrad 1.1 0.5 0.6 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 5.4 13.6 5.8 19.5 19.8
Signatur
30.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESKAP.
Prokurister
30.08.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex