Kristiansen Bjarne
Juridisk navn:  Kristiansen Bjarne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63980160
Hilton 151D Hilton 151D Fax:
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 970240144
Aksjekapital: 652 NOK
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.8%
Resultat  
  
-1.57%
Egenkapital  
  
5.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 452.000 485.000 517.000 721.000 893.000
Resultat: 125.000 127.000 147.000 200.000 376.000
Egenkapital: 3.092.000 2.929.000 2.799.000 2.825.000 2.955.000
Regnskap for  Kristiansen Bjarne
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 452.000 485.000 517.000 721.000 893.000
Driftskostnader -344.000 -382.000 -391.000 -544.000 -541.000
Driftsresultat 108.000 103.000 126.000 177.000 352.000
Finansinntekter 17.000 24.000 22.000 23.000 24.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 17.000 24.000 22.000 23.000 24.000
Resultat før skatt 125.000 127.000 147.000 200.000 376.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 127.000 147.000 200.000 376.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.000 280.000 325.000 381.000 100.000
Sum omløpsmidler 2.864.000 2.666.000 2.492.000 2.488.000 2.882.000
Sum eiendeler 3.108.000 2.946.000 2.817.000 2.869.000 2.982.000
Sum opptjent egenkapital 3.092.000 2.929.000 2.799.000 2.825.000 2.955.000
Sum egenkapital 3.092.000 2.929.000 2.799.000 2.825.000 2.955.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 17.000 18.000 45.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 3.108.000 2.946.000 2.817.000 2.870.000 2.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 452.000 485.000 517.000 721.000 887.000
Andre inntekter 0 0 0 5.000
Driftsinntekter 452.000 485.000 517.000 721.000 893.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -36.000 -45.000 -56.000 -70.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -308.000 -337.000 -335.000 -474.000 -541.000
Driftskostnader -344.000 -382.000 -391.000 -544.000 -541.000
Driftsresultat 108.000 103.000 126.000 177.000 352.000
Finansinntekter 17.000 24.000 22.000 23.000 24.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 17.000 24.000 22.000 23.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 127.000 147.000 200.000 376.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 180.000 225.000 281.000 0
Sum varige driftsmidler 144.000 180.000 225.000 281.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 244.000 280.000 325.000 381.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 640.000 588.000 470.000 453.000 418.000
Andre fordringer 216.000 77.000 55.000 -18.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.008.000 2.001.000 1.967.000 2.053.000 2.356.000
Sum omløpsmidler 2.864.000 2.666.000 2.492.000 2.488.000 2.882.000
Sum eiendeler 3.108.000 2.946.000 2.817.000 2.869.000 2.982.000
Sum opptjent egenkapital 3.092.000 2.929.000 2.799.000 2.825.000 2.955.000
Sum egenkapital 3.092.000 2.929.000 2.799.000 2.825.000 2.955.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 5.000 10.000 12.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 12.000 8.000 32.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 17.000 18.000 45.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 3.108.000 2.946.000 2.817.000 2.870.000 2.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.848.000 2.649.000 2.474.000 2.443.000 2.855.000
Likviditetsgrad 1 179.0 156.8 138.4 55.3 106.7
Likviditetsgrad 2 179.0 156.8 138.4 55.3 106.7
Soliditet 99.5 99.4 99.4 98.4 99.1
Resultatgrad 23.9 21.2 24.4 24.5 39.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.0 4.3 5.3 7 12.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex