Kristen Idrettskontakt
Juridisk navn:  Kristen Idrettskontakt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22588020
Postboks 3822 Ullevål Stadion Sognsveien 75A Fax: 22588021
0805 Oslo 855 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 970534490
Aksjekapital: 10.713.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 12/31/1981
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.03%
Resultat  
  
25.39%
Egenkapital  
  
22.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2008
Omsetning: 18.835.000 31.407.000 29.819.000 23.179.000 19.198.000
Resultat: 2.519.000 2.009.000 -1.505.000 -3.156.000 -252.000
Egenkapital: 13.737.000 11.218.000 9.209.000 10.713.000 5.887.000
Regnskap for  Kristen Idrettskontakt
Resultat 2020 2019 2018 2017 2008
Driftsinntekter 18.835.000 31.407.000 29.819.000 23.179.000 19.198.000
Driftskostnader -16.348.000 -29.454.000 -31.366.000 -26.396.000 -19.777.000
Driftsresultat 2.486.000 1.953.000 -1.547.000 -3.217.000 -580.000
Finansinntekter 38.000 64.000 46.000 65.000 330.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -3.000 -4.000 -3.000
Finans 32.000 57.000 43.000 61.000 327.000
Resultat før skatt 2.519.000 2.009.000 -1.505.000 -3.156.000 -252.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.519.000 2.009.000 -1.505.000 -3.156.000 -252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 782.000 3.567.000 3.699.000 3.959.000 337.000
Sum omløpsmidler 16.926.000 13.175.000 12.502.000 16.217.000 10.375.000
Sum eiendeler 17.708.000 16.742.000 16.201.000 20.176.000 10.712.000
Sum opptjent egenkapital 13.737.000 11.218.000 9.209.000 0 0
Sum egenkapital 13.737.000 11.218.000 9.209.000 10.713.000 5.887.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.971.000 5.525.000 6.992.000 9.462.000 4.824.000
Sum gjeld og egenkapital 17.708.000 16.743.000 16.201.000 20.175.000 10.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 214.000 829.000 785.000 805.000 2.906.000
Andre inntekter 18.621.000 30.578.000 29.034.000 22.374.000 16.292.000
Driftsinntekter 18.835.000 31.407.000 29.819.000 23.179.000 19.198.000
Varekostnad -96.000 -645.000 -880.000 -623.000 -1.097.000
Lønninger -7.767.000 -10.289.000 -12.002.000 -10.408.000 -6.771.000
Avskrivning -181.000 -199.000 -291.000 -260.000 -168.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.304.000 -18.321.000 -18.193.000 -15.105.000 -11.741.000
Driftskostnader -16.348.000 -29.454.000 -31.366.000 -26.396.000 -19.777.000
Driftsresultat 2.486.000 1.953.000 -1.547.000 -3.217.000 -580.000
Finansinntekter 38.000 64.000 46.000 65.000 330.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -3.000 -4.000 -3.000
Finans 32.000 57.000 43.000 61.000 327.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.519.000 2.009.000 -1.505.000 -3.156.000 -252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 180.000 240.000 300.000 360.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 238.000 299.000 509.000 235.000
Sum varige driftsmidler 296.000 478.000 599.000 869.000 235.000
Sum finansielle anleggsmidler 486.000 3.090.000 3.100.000 3.090.000 102.000
Sum anleggsmidler 782.000 3.567.000 3.699.000 3.959.000 337.000
Varebeholdning 1.344.000 1.289.000 1.036.000 1.477.000 700.000
Kundefordringer 632.000 995.000 1.543.000 1.280.000 901.000
Andre fordringer 1.463.000 2.550.000 2.944.000 3.555.000 937.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.487.000 8.341.000 6.979.000 9.905.000 7.837.000
Sum omløpsmidler 16.926.000 13.175.000 12.502.000 16.217.000 10.375.000
Sum eiendeler 17.708.000 16.742.000 16.201.000 20.176.000 10.712.000
Sum opptjent egenkapital 13.737.000 11.218.000 9.209.000 0 0
Sum egenkapital 13.737.000 11.218.000 9.209.000 10.713.000 5.887.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 431.000 1.693.000 1.970.000 2.609.000 1.380.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 553.000 589.000 855.000 542.000 379.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.986.000 3.242.000 4.168.000 6.311.000 3.065.000
Sum kortsiktig gjeld 3.971.000 5.525.000 6.992.000 9.462.000 4.824.000
Sum gjeld og egenkapital 17.708.000 16.743.000 16.201.000 20.175.000 10.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.955.000 7.650.000 5.510.000 6.755.000 5.551.000
Likviditetsgrad 1 4.3 2.4 1.8 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 3.9 2.2 1.6 1.6 2.1
Soliditet 77.6 6 56.8 53.1 55.0
Resultatgrad 13.2 6.2 -5.2 -13.9 -3.0
Rentedekningsgrad 414.3 2 -515.7 -804.3 -83.3
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.8 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 14.3 1 -9.3 -15.6 -2.3
Prokurister
01.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex