Kristen Heimdal AS
Juridisk navn:  Kristen Heimdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37038544
Nesbakken 7 Nesbakken 7 Fax:
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 989130889
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fevik Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-90.15%
Resultat  
  
-83.28%
Egenkapital  
  
15.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 444.000 4.507.000 3.583.000 3.692.000 3.800.000
Resultat: 392.000 2.345.000 1.439.000 1.472.000 1.736.000
Egenkapital: 2.243.000 1.938.000 109.000 100.000 2.748.000
Regnskap for  Kristen Heimdal AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 444.000 4.507.000 3.583.000 3.692.000 3.800.000
Driftskostnader -75.000 -2.171.000 -2.152.000 -2.257.000 -2.094.000
Driftsresultat 369.000 2.337.000 1.430.000 1.435.000 1.707.000
Finansinntekter 22.000 7.000 9.000 38.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 22.000 7.000 9.000 38.000 30.000
Resultat før skatt 392.000 2.345.000 1.439.000 1.472.000 1.736.000
Skattekostnad -86.000 -516.000 -331.000 -355.000 -435.000
Årsresultat 306.000 1.829.000 1.108.000 1.118.000 1.302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 237.000 271.000 323.000
Sum omløpsmidler 2.517.000 2.852.000 1.644.000 1.690.000 3.427.000
Sum eiendeler 2.517.000 2.852.000 1.881.000 1.961.000 3.750.000
Sum opptjent egenkapital 2.143.000 1.838.000 9.000 0 2.648.000
Sum egenkapital 2.243.000 1.938.000 109.000 100.000 2.748.000
Sum langsiktig gjeld 122.000 152.000 7.000 10.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 763.000 1.766.000 1.851.000 985.000
Sum gjeld og egenkapital 2.517.000 2.853.000 1.882.000 1.961.000 3.749.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 444.000 3.665.000 3.583.000 3.692.000 3.800.000
Andre inntekter 842.000 0 0 0
Driftsinntekter 444.000 4.507.000 3.583.000 3.692.000 3.800.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -4.000 -1.429.000 -1.435.000 -1.432.000 -1.311.000
Avskrivning 0 -68.000 -87.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -742.000 -649.000 -738.000 -702.000
Driftskostnader -75.000 -2.171.000 -2.152.000 -2.257.000 -2.094.000
Driftsresultat 369.000 2.337.000 1.430.000 1.435.000 1.707.000
Finansinntekter 22.000 7.000 9.000 38.000 30.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 22.000 7.000 9.000 38.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.100.000 -3.766.000 0
Årsresultat 306.000 1.829.000 1.108.000 1.118.000 1.302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 17.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 237.000 271.000 306.000
Sum varige driftsmidler 0 237.000 271.000 306.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 237.000 271.000 323.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 97.000 134.000 135.000 286.000
Andre fordringer 0 18.000 15.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.506.000 2.755.000 1.493.000 1.541.000 3.130.000
Sum omløpsmidler 2.517.000 2.852.000 1.644.000 1.690.000 3.427.000
Sum eiendeler 2.517.000 2.852.000 1.881.000 1.961.000 3.750.000
Sum opptjent egenkapital 2.143.000 1.838.000 9.000 0 2.648.000
Sum egenkapital 2.243.000 1.938.000 109.000 100.000 2.748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 122.000 152.000 7.000 10.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 122.000 152.000 7.000 10.000 16.000
Leverandørgjeld 83.000 3.000 14.000 20.000
Betalbar skatt 117.000 371.000 333.000 361.000 439.000
Skyldig offentlige avgifter 96.000 109.000 111.000 111.000
Utbytte 0 -1.100.000 -3.766.000 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 213.000 220.000 248.000 415.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 763.000 1.766.000 1.851.000 985.000
Sum gjeld og egenkapital 2.517.000 2.853.000 1.882.000 1.961.000 3.749.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.365.000 2.089.000 -122.000 -161.000 2.442.000
Likviditetsgrad 1 16.6 3.7 0.9 0.9 3.5
Likviditetsgrad 2 16.6 3.7 0.9 0.9 3.5
Soliditet 89.1 67.9 5.8 5.1 73.3
Resultatgrad 83.1 51.9 39.9 38.9 44.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.5 16.3 18.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 15.5 82.2 76.5 75.1 46.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex