Kringsjå Investering As
Juridisk navn:  Kringsjå Investering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51770300
Vardheivegen 66 Vardheivegen 66 Fax: 51770301
4340 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 874428442
Aksjekapital: 930.240 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/25/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Lervig R&R As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1077.63%
Egenkapital  
  
20.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.072.000 0 22.000 45.000 85.000
Resultat: 743.000 -76.000 207.000 -567.000 -331.000
Egenkapital: 4.337.000 3.593.000 3.670.000 1.401.000 3.799.000
Regnskap for  Kringsjå Investering As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.072.000 0 22.000 45.000 85.000
Driftskostnader -1.065.000 -43.000 -335.000 -377.000 -183.000
Driftsresultat 7.000 -43.000 -313.000 -332.000 -97.000
Finansinntekter 913.000 177.000 977.000 0 0
Finanskostnader -177.000 -209.000 -458.000 -235.000 -233.000
Finans 736.000 -32.000 519.000 -235.000 -233.000
Resultat før skatt 743.000 -76.000 207.000 -567.000 -331.000
Skattekostnad 1.000 0 69.000 107.000 447.000
Årsresultat 744.000 -76.000 276.000 -460.000 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.879.000 9.691.000 10.190.000 6.058.000 8.072.000
Sum omløpsmidler 1.465.000 685.000 1.741.000 2.443.000 4.050.000
Sum eiendeler 11.344.000 10.376.000 11.931.000 8.501.000 12.122.000
Sum opptjent egenkapital 3.320.000 2.576.000 2.653.000 418.000 1.614.000
Sum egenkapital 4.337.000 3.593.000 3.670.000 1.401.000 3.799.000
Sum langsiktig gjeld 5.607.000 4.587.000 6.190.000 5.917.000 6.625.000
Sum kortsiktig gjeld 1.401.000 2.196.000 2.071.000 1.182.000 1.698.000
Sum gjeld og egenkapital 11.345.000 10.376.000 11.931.000 8.501.000 12.123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.072.000 0 22.000 45.000 85.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.072.000 0 22.000 45.000 85.000
Varekostnad 0 0 -259.000 -22.000
Lønninger -921.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -43.000 -335.000 -118.000 -109.000
Driftskostnader -1.065.000 -43.000 -335.000 -377.000 -183.000
Driftsresultat 7.000 -43.000 -313.000 -332.000 -97.000
Finansinntekter 913.000 177.000 977.000 0 0
Finanskostnader -177.000 -209.000 -458.000 -235.000 -233.000
Finans 736.000 -32.000 519.000 -235.000 -233.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 744.000 -76.000 276.000 -460.000 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 731.000 730.000 730.000 659.000 551.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.148.000 8.961.000 9.460.000 5.399.000 7.521.000
Sum anleggsmidler 9.879.000 9.691.000 10.190.000 6.058.000 8.072.000
Varebeholdning 0 0 200.000 379.000
Kundefordringer 0 7.000 17.000 37.000
Andre fordringer 397.000 670.000 1.616.000 2.216.000 3.559.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 166.000 15.000 118.000 9.000 75.000
Sum omløpsmidler 1.465.000 685.000 1.741.000 2.443.000 4.050.000
Sum eiendeler 11.344.000 10.376.000 11.931.000 8.501.000 12.122.000
Sum opptjent egenkapital 3.320.000 2.576.000 2.653.000 418.000 1.614.000
Sum egenkapital 4.337.000 3.593.000 3.670.000 1.401.000 3.799.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 118.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.607.000 4.587.000 6.190.000 5.917.000 6.625.000
Leverandørgjeld 853.000 62.000 45.000 253.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.191.000 1.343.000 2.009.000 1.137.000 1.445.000
Sum kortsiktig gjeld 1.401.000 2.196.000 2.071.000 1.182.000 1.698.000
Sum gjeld og egenkapital 11.345.000 10.376.000 11.931.000 8.501.000 12.123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 -1.511.000 -330.000 1.261.000 2.352.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.3 0.8 2.1 2.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.3 0.8 1.9 2.2
Soliditet 38.2 34.6 30.8 16.5 31.3
Resultatgrad 0.7 -1422.7 -737.8 -114.1
Rentedekningsgrad -0.2 -0.7 -1.4 -0.4
Gjeldsgrad 1.6 1.9 2.3 5.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 8.1 1.3 5.6 -3.9 -0.8
Signatur
19.01.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex