Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kringla Konditori Og Bakeri As
Juridisk navn:  Kringla Konditori Og Bakeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69191463
Granveien 2 Granveien 2 Fax:
1792 Tistedal 1792 Tistedal
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 997943309
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.96%
Resultat  
  
-272.79%
Egenkapital  
  
-69.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.778.000 14.715.000 15.724.000 14.994.000 13.611.000
Resultat: -781.000 452.000 527.000 452.000 890.000
Egenkapital: 330.000 1.085.000 904.000 472.000 111.000
Regnskap for  Kringla Konditori Og Bakeri As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.778.000 14.715.000 15.724.000 14.994.000 13.611.000
Driftskostnader -12.477.000 -14.207.000 -15.143.000 -14.490.000 -12.665.000
Driftsresultat -699.000 509.000 580.000 504.000 946.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -82.000 -58.000 -55.000 -54.000 -56.000
Finans -81.000 -57.000 -53.000 -52.000 -56.000
Resultat før skatt -781.000 452.000 527.000 452.000 890.000
Skattekostnad 25.000 -99.000 -95.000 -91.000 -235.000
Årsresultat -755.000 353.000 432.000 360.000 656.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.045.000 1.510.000 1.501.000 1.057.000 947.000
Sum omløpsmidler 653.000 2.550.000 2.592.000 2.451.000 2.471.000
Sum eiendeler 2.698.000 4.060.000 4.093.000 3.508.000 3.418.000
Sum opptjent egenkapital 288.000 1.043.000 862.000 430.000 69.000
Sum egenkapital 330.000 1.085.000 904.000 472.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 932.000 747.000 1.013.000 768.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 1.436.000 2.228.000 2.176.000 2.268.000 2.708.000
Sum gjeld og egenkapital 2.698.000 4.060.000 4.093.000 3.508.000 3.419.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.714.000 14.606.000 15.653.000 14.856.000 13.601.000
Andre inntekter 64.000 109.000 71.000 138.000 10.000
Driftsinntekter 11.778.000 14.715.000 15.724.000 14.994.000 13.611.000
Varekostnad -4.846.000 -5.384.000 -5.699.000 -5.652.000 -5.019.000
Lønninger -4.337.000 -6.167.000 -6.758.000 -6.083.000 -5.246.000
Avskrivning -289.000 -264.000 -170.000 -193.000 -256.000
Nedskrivning -129.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.876.000 -2.392.000 -2.516.000 -2.562.000 -2.144.000
Driftskostnader -12.477.000 -14.207.000 -15.143.000 -14.490.000 -12.665.000
Driftsresultat -699.000 509.000 580.000 504.000 946.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -82.000 -58.000 -55.000 -54.000 -56.000
Finans -81.000 -57.000 -53.000 -52.000 -56.000
Konsernbidrag -172.000 0 0 -228.000
Utbytte 0 0 -397.000
Årsresultat -755.000 353.000 432.000 360.000 656.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 541.000 129.000 148.000 170.000 45.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.287.000 1.290.000 1.317.000 858.000 482.000
Sum varige driftsmidler 1.828.000 1.420.000 1.465.000 1.027.000 527.000
Sum finansielle anleggsmidler 216.000 90.000 36.000 30.000 421.000
Sum anleggsmidler 2.045.000 1.510.000 1.501.000 1.057.000 947.000
Varebeholdning 353.000 369.000 436.000 337.000
Kundefordringer 139.000 605.000 884.000 936.000 1.090.000
Andre fordringer 292.000 521.000 326.000 391.000 413.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 101.000 869.000 838.000 584.000 601.000
Sum omløpsmidler 653.000 2.550.000 2.592.000 2.451.000 2.471.000
Sum eiendeler 2.698.000 4.060.000 4.093.000 3.508.000 3.418.000
Sum opptjent egenkapital 288.000 1.043.000 862.000 430.000 69.000
Sum egenkapital 330.000 1.085.000 904.000 472.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 15.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 220.000 0 276.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 932.000 747.000 1.013.000 768.000 600.000
Leverandørgjeld 581.000 359.000 311.000 345.000 362.000
Betalbar skatt 41.000 80.000 91.000 163.000
Skyldig offentlige avgifter 455.000 671.000 763.000 509.000 491.000
Utbytte 0 0 -397.000
Annen kortsiktig gjeld 400.000 937.000 1.022.000 1.047.000 995.000
Sum kortsiktig gjeld 1.436.000 2.228.000 2.176.000 2.268.000 2.708.000
Sum gjeld og egenkapital 2.698.000 4.060.000 4.093.000 3.508.000 3.419.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -783.000 322.000 416.000 183.000 -237.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1 1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 1.0 1 0.9 0.8
Soliditet 12.2 26.7 22.1 13.5 3.2
Resultatgrad -5.9 3.5 3.7 3.4 7
Rentedekningsgrad -8.5 8.8 10.5 9.3 16.9
Gjeldsgrad 7.2 2.7 3.5 6.4 29.8
Total kapitalrentabilitet -25.9 12.6 14.2 14.4 27.7
Signatur
05.08.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex