Kran Og Transportservice As
Juridisk navn:  Kran Og Transportservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Raveien 384 Raveien 384 Fax:
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 924314931
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/24/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Master Regnskap AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 7.040.000
Resultat: 1.086.000
Egenkapital: 947.000
Regnskap for  Kran Og Transportservice As
Resultat 2020
Driftsinntekter 7.040.000
Driftskostnader -5.943.000
Driftsresultat 1.097.000
Finansinntekter
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Resultat før skatt 1.086.000
Skattekostnad -239.000
Årsresultat 847.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.041.000
Sum omløpsmidler 2.794.000
Sum eiendeler 3.835.000
Sum opptjent egenkapital 847.000
Sum egenkapital 947.000
Sum langsiktig gjeld 1.031.000
Sum kortsiktig gjeld 1.857.000
Sum gjeld og egenkapital 3.835.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.040.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 7.040.000
Varekostnad
Lønninger -2.549.000
Avskrivning -41.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -3.353.000
Driftskostnader -5.943.000
Driftsresultat 1.097.000
Finansinntekter
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 847.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 1.039.000
Sum varige driftsmidler 1.039.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000
Sum anleggsmidler 1.041.000
Varebeholdning
Kundefordringer 1.499.000
Andre fordringer 43.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.252.000
Sum omløpsmidler 2.794.000
Sum eiendeler 3.835.000
Sum opptjent egenkapital 847.000
Sum egenkapital 947.000
Sum avsetninger til forpliktelser 48.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 1.031.000
Leverandørgjeld 695.000
Betalbar skatt 191.000
Skyldig offentlige avgifter 745.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 226.000
Sum kortsiktig gjeld 1.857.000
Sum gjeld og egenkapital 3.835.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 937.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 24.7
Resultatgrad 15.6
Rentedekningsgrad 99.7
Gjeldsgrad 3.0
Total kapitalrentabilitet 28.6
Signatur
15.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex