Kran Og Sertifisering AS
Juridisk navn:  Kran Og Sertifisering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38118938
Tykkelimoen 32 Tykkelimoen 32 Fax:
4618 Kristiansand S 4618 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 990051542
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskaps Companiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.63%
Resultat  
  
-171.43%
Egenkapital  
  
-17.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 68.000 135.000 270.000 419.000 217.000
Resultat: -38.000 -14.000 11.000 20.000 -7.000
Egenkapital: 141.000 171.000 182.000 175.000 160.000
Regnskap for  Kran Og Sertifisering AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 68.000 135.000 270.000 419.000 217.000
Driftskostnader -106.000 -149.000 -260.000 -399.000 -223.000
Driftsresultat -39.000 -14.000 11.000 20.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -38.000 -14.000 11.000 20.000 -7.000
Skattekostnad 8.000 3.000 -3.000 -6.000 1.000
Årsresultat -31.000 -11.000 8.000 14.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 21.000 18.000 22.000 27.000
Sum omløpsmidler 162.000 226.000 241.000 330.000 220.000
Sum eiendeler 191.000 247.000 259.000 352.000 247.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 69.000 80.000 73.000 59.000
Sum egenkapital 141.000 171.000 182.000 175.000 160.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 76.000 77.000 177.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 247.000 259.000 352.000 248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.000 135.000 270.000 419.000 217.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 68.000 135.000 270.000 419.000 217.000
Varekostnad -17.000 -55.000 -102.000 -141.000 -79.000
Lønninger -2.000 -2.000 -28.000 -123.000 -52.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -92.000 -130.000 -135.000 -92.000
Driftskostnader -106.000 -149.000 -260.000 -399.000 -223.000
Driftsresultat -39.000 -14.000 11.000 20.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 -11.000 8.000 14.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 21.000 18.000 22.000 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.000 21.000 18.000 22.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 10.000 42.000 31.000 65.000
Andre fordringer 2.000 3.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 137.000 213.000 195.000 299.000 155.000
Sum omløpsmidler 162.000 226.000 241.000 330.000 220.000
Sum eiendeler 191.000 247.000 259.000 352.000 247.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 69.000 80.000 73.000 59.000
Sum egenkapital 141.000 171.000 182.000 175.000 160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 2.000 9.000 2.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 17.000 76.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 71.000 50.000 98.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 76.000 77.000 177.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 247.000 259.000 352.000 248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 150.000 164.000 153.000 133.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3 3.1 1.9 2.5
Likviditetsgrad 2 3.2 3 3.1 1.9 2.5
Soliditet 73.4 69.2 70.3 49.7 64.8
Resultatgrad -57.4 -10.4 4.1 4.8 -3.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 1 0.5
Total kapitalrentabilitet -20.3 -5.7 4.2 5.7 -2.8
Signatur
03.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex