Kran Logistic AS
Juridisk navn:  Kran Logistic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66915585
Postboks 2533 Engersand Havn 40 Fax:
3003 Drammen 3427 Gullaug
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 987039353
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 5/2/2004 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.85%
Resultat  
  
-16.75%
Egenkapital  
  
3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.821.000 3.543.000 3.606.000 3.694.000 3.209.000
Resultat: 487.000 585.000 468.000 718.000 588.000
Egenkapital: 103.000 100.000 157.000 126.000 126.000
Regnskap for  Kran Logistic AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.821.000 3.543.000 3.606.000 3.694.000 3.209.000
Driftskostnader -3.334.000 -2.958.000 -3.138.000 -2.952.000 -2.620.000
Driftsresultat 487.000 585.000 468.000 742.000 589.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -24.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -24.000 -1.000
Resultat før skatt 487.000 585.000 468.000 718.000 588.000
Skattekostnad -108.000 -131.000 -107.000 -178.000 -147.000
Årsresultat 378.000 455.000 361.000 540.000 441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000
Sum omløpsmidler 2.133.000 2.494.000 1.574.000 2.115.000 1.903.000
Sum eiendeler 2.192.000 2.553.000 1.633.000 2.174.000 1.962.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 103.000 100.000 157.000 126.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 5.000 7.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 2.085.000 2.447.000 1.470.000 2.040.000 1.826.000
Sum gjeld og egenkapital 2.191.000 2.551.000 1.632.000 2.173.000 1.961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.821.000 3.543.000 3.606.000 3.694.000 3.209.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.821.000 3.543.000 3.606.000 3.694.000 3.209.000
Varekostnad -11.000 -19.000 0 0 0
Lønninger -3.233.000 -2.812.000 -3.021.000 -2.842.000 -2.502.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -127.000 -117.000 -110.000 -118.000
Driftskostnader -3.334.000 -2.958.000 -3.138.000 -2.952.000 -2.620.000
Driftsresultat 487.000 585.000 468.000 742.000 589.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -24.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -24.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -376.000 -511.000 -330.000 -540.000 -426.000
Årsresultat 378.000 455.000 361.000 540.000 441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000
Sum anleggsmidler 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000
Varebeholdning 251.000 262.000 0 0 0
Kundefordringer 704.000 895.000 837.000 1.279.000 957.000
Andre fordringer 457.000 544.000 359.000 578.000 462.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 721.000 792.000 378.000 258.000 483.000
Sum omløpsmidler 2.133.000 2.494.000 1.574.000 2.115.000 1.903.000
Sum eiendeler 2.192.000 2.553.000 1.633.000 2.174.000 1.962.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 103.000 100.000 157.000 126.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 4.000 5.000 7.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 5.000 7.000 9.000
Leverandørgjeld 1.000 17.000 0 11.000 2.000
Betalbar skatt 109.000 132.000 109.000 180.000 150.000
Skyldig offentlige avgifter 316.000 333.000 261.000 429.000 449.000
Utbytte -376.000 -511.000 -330.000 -540.000 -426.000
Annen kortsiktig gjeld 1.282.000 1.455.000 770.000 880.000 799.000
Sum kortsiktig gjeld 2.085.000 2.447.000 1.470.000 2.040.000 1.826.000
Sum gjeld og egenkapital 2.191.000 2.551.000 1.632.000 2.173.000 1.961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 47.000 104.000 75.000 77.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.1 1 1
Soliditet 4.7 3.9 9.6 5.8 6.4
Resultatgrad 12.7 16.5 1 20.1 18.4
Rentedekningsgrad 4 30.9 294.5
Gjeldsgrad 20.3 24.5 9.4 16.2 14.6
Total kapitalrentabilitet 22.2 22.9 28.7 34.1 30.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex