Kongsberg Energiselskap As
Juridisk navn:  Kongsberg Energiselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46886112
Møllebakken 4 Møllebakken 4 Fax:
3611 Kongsberg 3611 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 863956692
Aksjekapital: 1.770.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/19/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Glitre Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.52%
Resultat  
  
-138.72%
Egenkapital  
  
-7.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.812.000 27.916.000 29.743.000 18.512.000 17.961.000
Resultat: -4.164.000 10.755.000 12.916.000 3.924.000 2.612.000
Egenkapital: 39.489.000 42.740.000 34.352.000 24.453.000 21.646.000
Regnskap for  Kongsberg Energiselskap As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.812.000 27.916.000 29.743.000 18.512.000 17.961.000
Driftskostnader -16.011.000 -15.305.000 -14.868.000 -12.895.000 -13.510.000
Driftsresultat -2.199.000 12.612.000 14.875.000 5.616.000 4.450.000
Finansinntekter 64.000 262.000 210.000 520.000 549.000
Finanskostnader -2.030.000 -2.119.000 -2.169.000 -2.212.000 -2.387.000
Finans -1.966.000 -1.857.000 -1.959.000 -1.692.000 -1.838.000
Resultat før skatt -4.164.000 10.755.000 12.916.000 3.924.000 2.612.000
Skattekostnad 913.000 -2.367.000 -3.017.000 -1.118.000 -869.000
Årsresultat -3.251.000 8.388.000 9.899.000 2.807.000 1.743.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.980.000 70.477.000 72.918.000 77.993.000 81.406.000
Sum omløpsmidler 12.316.000 14.388.000 13.510.000 11.250.000 8.491.000
Sum eiendeler 89.296.000 84.865.000 86.428.000 89.243.000 89.897.000
Sum opptjent egenkapital 32.782.000 36.033.000 27.645.000 17.746.000 14.939.000
Sum egenkapital 39.489.000 42.740.000 34.352.000 24.453.000 21.646.000
Sum langsiktig gjeld 45.300.000 35.100.000 46.700.000 60.300.000 63.900.000
Sum kortsiktig gjeld 4.506.000 7.024.000 5.377.000 4.490.000 4.351.000
Sum gjeld og egenkapital 89.295.000 84.864.000 86.429.000 89.243.000 89.897.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.552.000 26.630.000 28.410.000 17.293.000 16.668.000
Andre inntekter 1.260.000 1.286.000 1.333.000 1.218.000 1.293.000
Driftsinntekter 13.812.000 27.916.000 29.743.000 18.512.000 17.961.000
Varekostnad -5.206.000 -7.717.000 -7.848.000 -6.160.000 -5.978.000
Lønninger -2.383.000 -2.135.000 -1.936.000 -1.783.000 -2.139.000
Avskrivning -2.317.000 -2.335.000 -2.316.000 -2.315.000 -2.319.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.105.000 -3.118.000 -2.768.000 -2.637.000 -3.074.000
Driftskostnader -16.011.000 -15.305.000 -14.868.000 -12.895.000 -13.510.000
Driftsresultat -2.199.000 12.612.000 14.875.000 5.616.000 4.450.000
Finansinntekter 64.000 262.000 210.000 520.000 549.000
Finanskostnader -2.030.000 -2.119.000 -2.169.000 -2.212.000 -2.387.000
Finans -1.966.000 -1.857.000 -1.959.000 -1.692.000 -1.838.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.251.000 8.388.000 9.899.000 2.807.000 1.743.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 458.000 390.000 993.000 4.010.000 5.128.000
Fast eiendom 76.335.000 69.874.000 71.682.000 73.952.000 76.253.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 186.000 212.000 243.000 31.000 25.000
Sum varige driftsmidler 76.521.000 70.087.000 71.925.000 73.983.000 76.278.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 76.980.000 70.477.000 72.918.000 77.993.000 81.406.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.763.000 2.352.000 1.240.000 473.000 372.000
Andre fordringer 1.100.000 93.000 104.000 249.000 172.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.452.000 11.942.000 12.166.000 10.529.000 7.947.000
Sum omløpsmidler 12.316.000 14.388.000 13.510.000 11.250.000 8.491.000
Sum eiendeler 89.296.000 84.865.000 86.428.000 89.243.000 89.897.000
Sum opptjent egenkapital 32.782.000 36.033.000 27.645.000 17.746.000 14.939.000
Sum egenkapital 39.489.000 42.740.000 34.352.000 24.453.000 21.646.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 45.300.000 35.100.000 46.700.000 60.300.000 63.900.000
Leverandørgjeld 2.810.000 952.000 810.000 1.357.000 647.000
Betalbar skatt 1.763.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 265.000 831.000 1.182.000 644.000 921.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.431.000 3.478.000 3.384.000 2.489.000 2.783.000
Sum kortsiktig gjeld 4.506.000 7.024.000 5.377.000 4.490.000 4.351.000
Sum gjeld og egenkapital 89.295.000 84.864.000 86.429.000 89.243.000 89.897.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.810.000 7.364.000 8.133.000 6.760.000 4.140.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2 2.5 2.5 2
Likviditetsgrad 2 2.7 2 2.5 2.5 2
Soliditet 44.2 50.4 39.7 27.4 24.1
Resultatgrad -15.9 45.2 5 30.3 24.8
Rentedekningsgrad -1.1 6 6.9 2.5 1.9
Gjeldsgrad 1.3 1 1.5 2.6 3.2
Total kapitalrentabilitet -2.4 15.2 17.5 6.9 5.6
Signatur
03.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex