Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Komplette Bygg As
Juridisk navn:  Komplette Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Båsefjellveien 16 Båsefjellveien 16 Fax:
4656 Hamresanden 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 824925542
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2020 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 41.000
Resultat: -3.000
Egenkapital: 27.000
Regnskap for  Komplette Bygg As
Resultat 2020
Driftsinntekter 41.000
Driftskostnader -39.000
Driftsresultat 3.000
Finansinntekter
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Resultat før skatt -3.000
Skattekostnad
Årsresultat -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000
Sum omløpsmidler 3.000
Sum eiendeler 26.000
Sum opptjent egenkapital -3.000
Sum egenkapital 27.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld -2.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 41.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning -8.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -31.000
Driftskostnader -39.000
Driftsresultat 3.000
Finansinntekter
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 23.000
Sum varige driftsmidler 23.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 23.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 3.000
Sum omløpsmidler 3.000
Sum eiendeler 26.000
Sum opptjent egenkapital -3.000
Sum egenkapital 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld -2.000
Sum kortsiktig gjeld -2.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000
Likviditetsgrad 1 -1.5
Likviditetsgrad 2 -1.5
Soliditet 108.0
Resultatgrad 7.3
Rentedekningsgrad 0.5
Gjeldsgrad -0.1
Total kapitalrentabilitet 12.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex