Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knut Vaage AS
Juridisk navn:  Knut Vaage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95195821
Georgernes Verft 12 Georgernes Verft 12 Fax:
5011 Bergen 5011 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991775927
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/23/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Simpson Data V/Truls Simpson
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.19%
Resultat  
  
-591.67%
Egenkapital  
  
-18.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 404.000 526.000 412.000 479.000 534.000
Resultat: -59.000 12.000 17.000 21.000 58.000
Egenkapital: 210.000 257.000 247.000 236.000 221.000
Regnskap for  Knut Vaage AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 404.000 526.000 412.000 479.000 534.000
Driftskostnader -465.000 -515.000 -395.000 -458.000 -476.000
Driftsresultat -61.000 11.000 16.000 21.000 58.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt -59.000 12.000 17.000 21.000 58.000
Skattekostnad 13.000 -3.000 -6.000 -6.000 -15.000
Årsresultat -46.000 9.000 11.000 16.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 443.000 490.000 352.000 397.000 354.000
Sum eiendeler 456.000 490.000 352.000 397.000 354.000
Sum opptjent egenkapital 110.000 157.000 147.000 136.000 121.000
Sum egenkapital 210.000 257.000 247.000 236.000 221.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 246.000 233.000 105.000 161.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 456.000 490.000 352.000 397.000 354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 329.000 505.000 401.000 470.000 525.000
Andre inntekter 75.000 21.000 10.000 9.000 10.000
Driftsinntekter 404.000 526.000 412.000 479.000 534.000
Varekostnad -96.000 -58.000 -5.000 -59.000 -74.000
Lønninger -124.000 -157.000 -136.000 -144.000 -160.000
Avskrivning 0 0 0 0 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -300.000 -254.000 -255.000 -229.000
Driftskostnader -465.000 -515.000 -395.000 -458.000 -476.000
Driftsresultat -61.000 11.000 16.000 21.000 58.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 9.000 11.000 16.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 44.000 61.000 45.000 39.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 399.000 429.000 307.000 358.000 272.000
Sum omløpsmidler 443.000 490.000 352.000 397.000 354.000
Sum eiendeler 456.000 490.000 352.000 397.000 354.000
Sum opptjent egenkapital 110.000 157.000 147.000 136.000 121.000
Sum egenkapital 210.000 257.000 247.000 236.000 221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 9.000 8.000 10.000
Betalbar skatt 0 3.000 6.000 6.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 14.000 10.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 235.000 230.000 75.000 138.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 246.000 233.000 105.000 161.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 456.000 490.000 352.000 397.000 354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 197.000 257.000 247.000 236.000 221.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 3.4 2.5 2.7
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 3.4 2.5 2.7
Soliditet 46.1 52.4 70.2 59.4 62.4
Resultatgrad -15.1 2.1 3.9 4.4 10.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 0.9 0.4 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -12.9 2.4 4.8 5.3 16.4
Signatur
17.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex