Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knut Ekeberg AS
Juridisk navn:  Knut Ekeberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23354490
Fridtjof Nansens Vei 24C Fridtjof Nansens Vei 24C Fax: 23354495
0369 Oslo 369 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911352133
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/21/1963
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.43%
Resultat  
  
0.97%
Egenkapital  
  
-2.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 88.000 112.000 262.000 594.000 867.000
Resultat: -305.000 -308.000 -184.000 290.000 72.000
Egenkapital: 10.335.000 10.640.000 10.948.000 11.132.000 10.842.000
Regnskap for  Knut Ekeberg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 88.000 112.000 262.000 594.000 867.000
Driftskostnader -102.000 -229.000 -499.000 -475.000 -955.000
Driftsresultat -14.000 -116.000 -237.000 119.000 -87.000
Finansinntekter -289.000 -191.000 60.000 172.000 194.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -6.000 -1.000 -34.000
Finans -291.000 -192.000 54.000 171.000 160.000
Resultat før skatt -305.000 -308.000 -184.000 290.000 72.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -305.000 -308.000 -184.000 290.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.535.000 3.419.000 3.704.000 3.776.000 3.823.000
Sum omløpsmidler 6.839.000 7.259.000 7.315.000 7.437.000 7.138.000
Sum eiendeler 10.374.000 10.678.000 11.019.000 11.213.000 10.961.000
Sum opptjent egenkapital 434.000 740.000 1.048.000 1.232.000 942.000
Sum egenkapital 10.335.000 10.640.000 10.948.000 11.132.000 10.842.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39.000 38.000 71.000 81.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 10.373.000 10.678.000 11.019.000 11.213.000 10.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 174.000 520.000 775.000
Andre inntekter 88.000 106.000 88.000 73.000 92.000
Driftsinntekter 88.000 112.000 262.000 594.000 867.000
Varekostnad 0 -57.000 -148.000 -245.000
Lønninger -29.000 -141.000 -211.000 -26.000 -315.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -88.000 -231.000 -301.000 -395.000
Driftskostnader -102.000 -229.000 -499.000 -475.000 -955.000
Driftsresultat -14.000 -116.000 -237.000 119.000 -87.000
Finansinntekter -289.000 -191.000 60.000 172.000 194.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -6.000 -1.000 -34.000
Finans -291.000 -192.000 54.000 171.000 160.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -305.000 -308.000 -184.000 290.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000
Sum varige driftsmidler 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.452.000 3.336.000 3.621.000 3.693.000 3.740.000
Sum anleggsmidler 3.535.000 3.419.000 3.704.000 3.776.000 3.823.000
Varebeholdning 0 0 17.000 36.000
Kundefordringer 110.000 133.000 7.000 19.000 163.000
Andre fordringer 22.000 47.000 182.000 121.000 67.000
Sum investeringer 149.000 149.000 149.000 154.000 154.000
Kasse, bank 6.558.000 6.930.000 6.977.000 7.125.000 6.717.000
Sum omløpsmidler 6.839.000 7.259.000 7.315.000 7.437.000 7.138.000
Sum eiendeler 10.374.000 10.678.000 11.019.000 11.213.000 10.961.000
Sum opptjent egenkapital 434.000 740.000 1.048.000 1.232.000 942.000
Sum egenkapital 10.335.000 10.640.000 10.948.000 11.132.000 10.842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 37.000 56.000 38.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000 38.000 9.000 0 28.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 25.000 25.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 38.000 71.000 81.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 10.373.000 10.678.000 11.019.000 11.213.000 10.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.800.000 7.221.000 7.244.000 7.356.000 7.020.000
Likviditetsgrad 1 175.4 1 1 91.8 60.5
Likviditetsgrad 2 175.4 1 1 91.6 60.2
Soliditet 99.6 99.6 99.4 99.3 98.9
Resultatgrad -15.9 -103.6 -90.5 2
Rentedekningsgrad -7.0 -39.5 1 -2.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -2.9 -2.9 -1.6 2.6 1
Signatur
15.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex