Knut A Høyer As
Juridisk navn:  Knut A Høyer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37004660
Østre gate 7 Østre gate 7 Fax: 37028188
4838 Arendal 4838 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 912922480
Aksjekapital: 480.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 1/22/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.44%
Resultat  
  
-31.27%
Egenkapital  
  
17.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.441.000 18.933.000 22.024.000 22.523.000 22.596.000
Resultat: 912.000 1.327.000 2.015.000 1.933.000 1.768.000
Egenkapital: 4.787.000 4.079.000 3.048.000 2.952.000 2.922.000
Regnskap for  Knut A Høyer As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.441.000 18.933.000 22.024.000 22.523.000 22.596.000
Driftskostnader -14.536.000 -17.609.000 -20.017.000 -20.604.000 -20.842.000
Driftsresultat 905.000 1.324.000 2.007.000 1.919.000 1.753.000
Finansinntekter 27.000 33.000 28.000 30.000 33.000
Finanskostnader -19.000 -29.000 -19.000 -17.000 -18.000
Finans 8.000 4.000 9.000 13.000 15.000
Resultat før skatt 912.000 1.327.000 2.015.000 1.933.000 1.768.000
Skattekostnad -204.000 -295.000 -479.000 -463.000 -437.000
Årsresultat 708.000 1.032.000 1.536.000 1.470.000 1.331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 86.000 159.000 233.000 306.000
Sum omløpsmidler 9.525.000 9.381.000 10.143.000 9.681.000 9.409.000
Sum eiendeler 9.538.000 9.467.000 10.302.000 9.914.000 9.715.000
Sum opptjent egenkapital 4.307.000 3.599.000 2.568.000 2.472.000 2.442.000
Sum egenkapital 4.787.000 4.079.000 3.048.000 2.952.000 2.922.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 89.000 87.000 133.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 4.665.000 5.299.000 7.168.000 6.830.000 6.613.000
Sum gjeld og egenkapital 9.537.000 9.467.000 10.303.000 9.915.000 9.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.344.000 18.933.000 22.024.000 22.523.000 22.596.000
Andre inntekter 97.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 15.441.000 18.933.000 22.024.000 22.523.000 22.596.000
Varekostnad -8.748.000 -10.982.000 -13.257.000 -13.844.000 -13.650.000
Lønninger -3.759.000 -4.445.000 -4.410.000 -4.397.000 -4.682.000
Avskrivning -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.956.000 -2.109.000 -2.277.000 -2.290.000 -2.437.000
Driftskostnader -14.536.000 -17.609.000 -20.017.000 -20.604.000 -20.842.000
Driftsresultat 905.000 1.324.000 2.007.000 1.919.000 1.753.000
Finansinntekter 27.000 33.000 28.000 30.000 33.000
Finanskostnader -19.000 -29.000 -19.000 -17.000 -18.000
Finans 8.000 4.000 9.000 13.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.440.000 -1.440.000 -1.296.000
Årsresultat 708.000 1.032.000 1.536.000 1.470.000 1.331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 86.000 159.000 233.000 306.000
Sum varige driftsmidler 13.000 86.000 159.000 233.000 306.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 86.000 159.000 233.000 306.000
Varebeholdning 3.559.000 3.701.000 3.475.000 3.885.000 3.879.000
Kundefordringer 137.000 332.000 310.000 323.000 561.000
Andre fordringer 1.000 34.000 32.000 276.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.828.000 5.313.000 6.325.000 5.197.000 4.946.000
Sum omløpsmidler 9.525.000 9.381.000 10.143.000 9.681.000 9.409.000
Sum eiendeler 9.538.000 9.467.000 10.302.000 9.914.000 9.715.000
Sum opptjent egenkapital 4.307.000 3.599.000 2.568.000 2.472.000 2.442.000
Sum egenkapital 4.787.000 4.079.000 3.048.000 2.952.000 2.922.000
Sum avsetninger til forpliktelser 85.000 89.000 87.000 133.000 180.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 85.000 89.000 87.000 133.000 180.000
Leverandørgjeld 1.021.000 938.000 1.372.000 1.267.000 1.111.000
Betalbar skatt 208.000 294.000 524.000 511.000 434.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 323.000 231.000 181.000 228.000
Utbytte 0 -1.440.000 -1.440.000 -1.296.000
Annen kortsiktig gjeld 3.344.000 3.744.000 3.601.000 3.430.000 3.544.000
Sum kortsiktig gjeld 4.665.000 5.299.000 7.168.000 6.830.000 6.613.000
Sum gjeld og egenkapital 9.537.000 9.467.000 10.303.000 9.915.000 9.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.860.000 4.082.000 2.975.000 2.851.000 2.796.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.8 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8
Soliditet 50.2 43.1 29.6 29.8 30.1
Resultatgrad 5.9 7 9.1 8.5 7.8
Rentedekningsgrad 47.6 45.7 105.6 112.9 97.4
Gjeldsgrad 1.0 1.3 2.4 2.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 9.8 14.3 19.8 19.7 18.4
Signatur
26.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex