Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kleven & Co As
Juridisk navn:  Kleven & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70009800
Postboks 41 Gamlevegen 91 Fax: 70009801
6067 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 877529762
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
229.68%
Resultat  
  
78.12%
Egenkapital  
  
10.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 511.000 155.000 11.000 6.000 18.000
Resultat: 57.000 32.000 11.000 -12.000 -27.000
Egenkapital: 572.000 516.000 84.000 73.000 84.000
Regnskap for  Kleven & Co As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 511.000 155.000 11.000 6.000 18.000
Driftskostnader -415.000 -127.000 -5.000 -13.000 -5.000
Driftsresultat 95.000 28.000 6.000 -7.000 13.000
Finansinntekter -19.000 10.000 5.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -6.000 0 -5.000 -40.000
Finans -39.000 4.000 5.000 -5.000 -40.000
Resultat før skatt 57.000 32.000 11.000 -12.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 32.000 11.000 -12.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.060.000 2.060.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 692.000 535.000 109.000 98.000 109.000
Sum eiendeler 2.752.000 2.595.000 109.000 98.000 109.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 16.000 -416.000 -427.000 -416.000
Sum egenkapital 572.000 516.000 84.000 73.000 84.000
Sum langsiktig gjeld 2.005.000 2.005.000 25.000 25.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 74.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.752.000 2.595.000 109.000 98.000 109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 506.000 155.000 11.000 6.000 18.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 511.000 155.000 11.000 6.000 18.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -386.000 -99.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -28.000 -5.000 -13.000 -5.000
Driftskostnader -415.000 -127.000 -5.000 -13.000 -5.000
Driftsresultat 95.000 28.000 6.000 -7.000 13.000
Finansinntekter -19.000 10.000 5.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -6.000 0 -5.000 -40.000
Finans -39.000 4.000 5.000 -5.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 32.000 11.000 -12.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.060.000 2.060.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.060.000 2.060.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 217.000 116.000 0 0 0
Andre fordringer 9.000 5.000 0 6.000 0
Sum investeringer 16.000 35.000 25.000 20.000 25.000
Kasse, bank 451.000 379.000 84.000 72.000 85.000
Sum omløpsmidler 692.000 535.000 109.000 98.000 109.000
Sum eiendeler 2.752.000 2.595.000 109.000 98.000 109.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 16.000 -416.000 -427.000 -416.000
Sum egenkapital 572.000 516.000 84.000 73.000 84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.005.000 2.005.000 25.000 25.000 25.000
Leverandørgjeld 7.000 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 48.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 24.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 175.000 74.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.752.000 2.595.000 109.000 98.000 109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 517.000 461.000 109.000 98.000 109.000
Likviditetsgrad 1 4 7.2
Likviditetsgrad 2 4 7.2 0 0 0.0
Soliditet 20.8 19.9 77.1 74.5 77.1
Resultatgrad 18.6 18.1 54.5 -116.7 72.2
Rentedekningsgrad 4.8 4.7 -1.4 0.3
Gjeldsgrad 3.8 4 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.8 1.5 10.1 -7.1 11.9
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex