Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kleven Jakt Og Fiske AS
Juridisk navn:  Kleven Jakt Og Fiske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78407140
Brenneriveien 2 Brenneriveien 2 Fax: 78407145
9601 Hammerfest 9601 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 962398251
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 7/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.3%
Resultat  
  
203.12%
Egenkapital  
  
15.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.714.000 16.814.000 16.514.000 17.117.000 17.306.000
Resultat: 973.000 321.000 1.034.000 1.193.000 1.209.000
Egenkapital: 5.652.000 4.894.000 5.146.000 4.361.000 3.453.000
Regnskap for  Kleven Jakt Og Fiske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.714.000 16.814.000 16.514.000 17.117.000 17.306.000
Driftskostnader -17.759.000 -16.451.000 -15.446.000 -15.873.000 -16.068.000
Driftsresultat 955.000 364.000 1.068.000 1.243.000 1.238.000
Finansinntekter 21.000 16.000 14.000 28.000 24.000
Finanskostnader -3.000 -59.000 -48.000 -78.000 -53.000
Finans 18.000 -43.000 -34.000 -50.000 -29.000
Resultat før skatt 973.000 321.000 1.034.000 1.193.000 1.209.000
Skattekostnad -214.000 -73.000 -249.000 -284.000 -329.000
Årsresultat 758.000 248.000 785.000 908.000 880.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 596.000 728.000 778.000 906.000 415.000
Sum omløpsmidler 7.505.000 6.185.000 6.239.000 5.487.000 5.617.000
Sum eiendeler 8.101.000 6.913.000 7.017.000 6.393.000 6.032.000
Sum opptjent egenkapital 5.552.000 4.794.000 5.046.000 4.261.000 3.353.000
Sum egenkapital 5.652.000 4.894.000 5.146.000 4.361.000 3.453.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 33.000 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.423.000 1.985.000 1.872.000 2.029.000 2.579.000
Sum gjeld og egenkapital 8.101.000 6.912.000 7.018.000 6.393.000 6.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.698.000 16.732.000 16.514.000 17.095.000 17.306.000
Andre inntekter 16.000 83.000 0 23.000 0
Driftsinntekter 18.714.000 16.814.000 16.514.000 17.117.000 17.306.000
Varekostnad -12.193.000 -10.231.000 -10.566.000 -10.672.000 -10.514.000
Lønninger -3.272.000 -3.291.000 -2.606.000 -2.861.000 -3.160.000
Avskrivning -144.000 -130.000 -128.000 -102.000 -174.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.150.000 -2.799.000 -2.146.000 -2.238.000 -2.220.000
Driftskostnader -17.759.000 -16.451.000 -15.446.000 -15.873.000 -16.068.000
Driftsresultat 955.000 364.000 1.068.000 1.243.000 1.238.000
Finansinntekter 21.000 16.000 14.000 28.000 24.000
Finanskostnader -3.000 -59.000 -48.000 -78.000 -53.000
Finans 18.000 -43.000 -34.000 -50.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat 758.000 248.000 785.000 908.000 880.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 584.000 728.000 778.000 906.000 390.000
Sum varige driftsmidler 584.000 728.000 778.000 906.000 390.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 0 0 0 25.000
Sum anleggsmidler 596.000 728.000 778.000 906.000 415.000
Varebeholdning 4.985.000 4.233.000 3.303.000 3.024.000 2.480.000
Kundefordringer 1.357.000 539.000 519.000 373.000 414.000
Andre fordringer 37.000 66.000 42.000 247.000 528.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.125.000 1.346.000 2.183.000 1.651.000 1.855.000
Sum omløpsmidler 7.505.000 6.185.000 6.239.000 5.487.000 5.617.000
Sum eiendeler 8.101.000 6.913.000 7.017.000 6.393.000 6.032.000
Sum opptjent egenkapital 5.552.000 4.794.000 5.046.000 4.261.000 3.353.000
Sum egenkapital 5.652.000 4.894.000 5.146.000 4.361.000 3.453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 33.000 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 33.000 0 3.000 0
Leverandørgjeld 1.007.000 935.000 655.000 885.000 409.000
Betalbar skatt 221.000 40.000 252.000 281.000 329.000
Skyldig offentlige avgifter 538.000 350.000 346.000 293.000 371.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 656.000 660.000 619.000 570.000 470.000
Sum kortsiktig gjeld 2.423.000 1.985.000 1.872.000 2.029.000 2.579.000
Sum gjeld og egenkapital 8.101.000 6.912.000 7.018.000 6.393.000 6.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.082.000 4.200.000 4.367.000 3.458.000 3.038.000
Likviditetsgrad 1 3 3 3.3 2.7 2.2
Likviditetsgrad 2 1 1 1.6 1.2 1.3
Soliditet 69.8 70.8 73.3 68.2 57.2
Resultatgrad 5.1 2.2 6.5 7.3 7.2
Rentedekningsgrad 318.3 6.2 22.3 15.9 23.8
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 1 5.5 15.4 19.9 20.9
Signatur
06.10.2020
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER.
Prokurister
02.03.2020
PROKURA HVER FOR SEG
KLEVEN OLE JAKOB
PROKURA HVER FOR SEG
WANG-NORDERUD TONE
PROKURA HVER FOR SEG
KLEVEN BODIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex