Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kleven Invest As
Juridisk navn:  Kleven Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brøholtlia 23 Brøholtlia 23 Fax:
3430 Spikkestad 3430 Spikkestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 914272599
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/18/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50.54%
Egenkapital  
  
54.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 554.000 368.000 180.000 280.000 173.000
Egenkapital: 1.572.000 1.018.000 650.000 470.000 190.000
Regnskap for  Kleven Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -11.000 -1.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -6.000 -11.000 -1.000
Finansinntekter 559.000 379.000 291.000 314.000 210.000
Finanskostnader 0 -5.000 -105.000 -24.000 -36.000
Finans 559.000 374.000 186.000 290.000 174.000
Resultat før skatt 554.000 368.000 180.000 280.000 173.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 554.000 368.000 180.000 280.000 173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 716.000 716.000 716.000 716.000 716.000
Sum omløpsmidler 856.000 303.000 122.000 95.000 43.000
Sum eiendeler 1.572.000 1.019.000 838.000 811.000 759.000
Sum opptjent egenkapital 1.542.000 988.000 620.000 446.000 166.000
Sum egenkapital 1.572.000 1.018.000 650.000 470.000 190.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 188.000 341.000 569.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.572.000 1.018.000 838.000 811.000 759.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -11.000 -1.000
Driftskostnader -5.000 -6.000 -6.000 -11.000 -1.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -6.000 -11.000 -1.000
Finansinntekter 559.000 379.000 291.000 314.000 210.000
Finanskostnader 0 -5.000 -105.000 -24.000 -36.000
Finans 559.000 374.000 186.000 290.000 174.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 554.000 368.000 180.000 280.000 173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 716.000 716.000 716.000 716.000 716.000
Sum anleggsmidler 716.000 716.000 716.000 716.000 716.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 856.000 303.000 122.000 95.000 43.000
Sum omløpsmidler 856.000 303.000 122.000 95.000 43.000
Sum eiendeler 1.572.000 1.019.000 838.000 811.000 759.000
Sum opptjent egenkapital 1.542.000 988.000 620.000 446.000 166.000
Sum egenkapital 1.572.000 1.018.000 650.000 470.000 190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 188.000 341.000 569.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.572.000 1.018.000 838.000 811.000 759.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 856.000 303.000 122.000 95.000 43.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 77.6 5 25.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.2 -0.1 -0.5 5.8
Gjeldsgrad 0 0 0.3 0.7 3.0
Total kapitalrentabilitet 35.2 36.6 3 37.4 27.5
Signatur
09.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex