Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kleven Fysio-Invest As
Juridisk navn:  Kleven Fysio-Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90190379
Bernåsbakken 41 Gamle Riksvei 116A Fax:
3032 Drammen 3057 Solbergelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 998186218
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Teamøkonomi Da
Utvikling:
Omsetning  
  
3.61%
Resultat  
  
3.36%
Egenkapital  
  
44.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.520.000 1.467.000 1.239.000 1.285.000 1.138.000
Resultat: 523.000 506.000 333.000 397.000 220.000
Egenkapital: 1.316.000 909.000 520.000 268.000 970.000
Regnskap for  Kleven Fysio-Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.520.000 1.467.000 1.239.000 1.285.000 1.138.000
Driftskostnader -998.000 -961.000 -908.000 -889.000 -919.000
Driftsresultat 522.000 505.000 331.000 396.000 219.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 523.000 506.000 333.000 397.000 220.000
Skattekostnad -116.000 -117.000 -80.000 -100.000 -59.000
Årsresultat 407.000 389.000 253.000 297.000 161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 206.000 206.000 206.000 206.000 188.000
Sum omløpsmidler 1.334.000 926.000 486.000 1.257.000 949.000
Sum eiendeler 1.540.000 1.132.000 692.000 1.463.000 1.137.000
Sum opptjent egenkapital 1.286.000 879.000 490.000 238.000 940.000
Sum egenkapital 1.316.000 909.000 520.000 268.000 970.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 224.000 222.000 171.000 1.195.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 1.540.000 1.131.000 691.000 1.463.000 1.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.520.000 1.467.000 1.239.000 1.285.000 1.114.000
Andre inntekter 0 0 0 0 24.000
Driftsinntekter 1.520.000 1.467.000 1.239.000 1.285.000 1.138.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -690.000 -659.000 -585.000 -587.000 -618.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -308.000 -302.000 -323.000 -302.000 -301.000
Driftskostnader -998.000 -961.000 -908.000 -889.000 -919.000
Driftsresultat 522.000 505.000 331.000 396.000 219.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Årsresultat 407.000 389.000 253.000 297.000 161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 206.000 206.000 206.000 206.000 188.000
Sum anleggsmidler 206.000 206.000 206.000 206.000 188.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 61.000 37.000 27.000 81.000 4.000
Andre fordringer 7.000 2.000 0 47.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.266.000 887.000 460.000 1.128.000 945.000
Sum omløpsmidler 1.334.000 926.000 486.000 1.257.000 949.000
Sum eiendeler 1.540.000 1.132.000 692.000 1.463.000 1.137.000
Sum opptjent egenkapital 1.286.000 879.000 490.000 238.000 940.000
Sum egenkapital 1.316.000 909.000 520.000 268.000 970.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 62.000 60.000 53.000 53.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 116.000 117.000 80.000 100.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 37.000 31.000 32.000 35.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 6.000 7.000 9.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 222.000 171.000 1.195.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 1.540.000 1.131.000 691.000 1.463.000 1.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.110.000 704.000 315.000 62.000 783.000
Likviditetsgrad 1 6 4.2 2.8 1.1 5.7
Likviditetsgrad 2 6 4.2 2.8 1.1 5.8
Soliditet 85.5 80.4 75.3 18.3 85.4
Resultatgrad 34.3 34.4 26.7 30.8 19.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 4.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 3 44.7 48.2 27.1 19.4
Signatur
18.04.2012
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex