Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjetil Bakkas Eftf AS
Juridisk navn:  Kjetil Bakkas Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35081410
Austbygdevegen 28 Austbygdevegen 28 Fax: 35098210
3650 Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tinn
Org.nr: 982355060
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Tinn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.68%
Resultat  
  
-117.49%
Egenkapital  
  
-1.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.116.000 1.308.000 1.126.000 1.203.000 964.000
Resultat: -60.000 343.000 120.000 212.000 -96.000
Egenkapital: 2.575.000 2.622.000 2.354.000 2.301.000 2.264.000
Regnskap for  Kjetil Bakkas Eftf AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.116.000 1.308.000 1.126.000 1.203.000 964.000
Driftskostnader -1.190.000 -983.000 -1.038.000 -1.014.000 -1.079.000
Driftsresultat -74.000 324.000 90.000 190.000 -115.000
Finansinntekter 24.000 36.000 41.000 33.000 32.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -10.000 -11.000 -14.000
Finans 13.000 19.000 31.000 22.000 18.000
Resultat før skatt -60.000 343.000 120.000 212.000 -96.000
Skattekostnad 13.000 -75.000 -26.000 -45.000 27.000
Årsresultat -47.000 267.000 94.000 167.000 -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.327.000 1.488.000 994.000 1.102.000 1.211.000
Sum omløpsmidler 2.073.000 2.219.000 2.107.000 2.105.000 1.953.000
Sum eiendeler 3.400.000 3.707.000 3.101.000 3.207.000 3.164.000
Sum opptjent egenkapital 2.475.000 2.522.000 2.254.000 2.201.000 2.164.000
Sum egenkapital 2.575.000 2.622.000 2.354.000 2.301.000 2.264.000
Sum langsiktig gjeld 304.000 526.000 245.000 367.000 474.000
Sum kortsiktig gjeld 521.000 560.000 503.000 539.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 3.400.000 3.708.000 3.102.000 3.207.000 3.164.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.101.000 953.000 996.000 1.037.000 782.000
Andre inntekter 15.000 355.000 131.000 167.000 181.000
Driftsinntekter 1.116.000 1.308.000 1.126.000 1.203.000 964.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -727.000 -481.000 -658.000 -524.000 -516.000
Avskrivning -161.000 -153.000 -109.000 -109.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -302.000 -349.000 -271.000 -381.000 -440.000
Driftskostnader -1.190.000 -983.000 -1.038.000 -1.014.000 -1.079.000
Driftsresultat -74.000 324.000 90.000 190.000 -115.000
Finansinntekter 24.000 36.000 41.000 33.000 32.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -10.000 -11.000 -14.000
Finans 13.000 19.000 31.000 22.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -47.000 267.000 94.000 167.000 -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 840.000 854.000 875.000 898.000 921.000
Maskiner anlegg 481.000 629.000 114.000 199.000 284.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.321.000 1.483.000 988.000 1.097.000 1.205.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.327.000 1.488.000 994.000 1.102.000 1.211.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 15.000 216.000 152.000 79.000 49.000
Andre fordringer 5.000 8.000 4.000 3.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.053.000 1.996.000 1.951.000 2.022.000 1.857.000
Sum omløpsmidler 2.073.000 2.219.000 2.107.000 2.105.000 1.953.000
Sum eiendeler 3.400.000 3.707.000 3.101.000 3.207.000 3.164.000
Sum opptjent egenkapital 2.475.000 2.522.000 2.254.000 2.201.000 2.164.000
Sum egenkapital 2.575.000 2.622.000 2.354.000 2.301.000 2.264.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 56.000 14.000 39.000 51.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 304.000 526.000 245.000 367.000 474.000
Leverandørgjeld 8.000 7.000 10.000 10.000 16.000
Betalbar skatt 6.000 33.000 52.000 57.000 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 116.000 61.000 95.000 34.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 432.000 404.000 379.000 377.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 521.000 560.000 503.000 539.000 426.000
Sum gjeld og egenkapital 3.400.000 3.708.000 3.102.000 3.207.000 3.164.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.552.000 1.659.000 1.604.000 1.566.000 1.527.000
Likviditetsgrad 1 4.0 4.0 4.2 3.9 4.6
Likviditetsgrad 2 4.0 4.0 4.2 3.9 4.6
Soliditet 75.7 70.7 75.9 71.7 71.6
Resultatgrad -6.6 24.8 8 15.8 -11.9
Rentedekningsgrad -6.7 19.1 9 17.3 -8.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.5 9.7 4.2 7 -2.6
Signatur
26.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex