Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kjetil Arild As
Juridisk navn:  Kjetil Arild As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Årøyveien 45 Årøyveien 45 Fax:
9533 Kongshus 9533 Kongshus
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 922229813
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/31/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kada Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.62%
Resultat  
  
74.3%
Egenkapital  
  
113.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.615.000 1.227.000 787.000
Resultat: 936.000 537.000 242.000
Egenkapital: 1.372.000 642.000 218.000
Regnskap for  Kjetil Arild As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.615.000 1.227.000 787.000
Driftskostnader -648.000 -649.000 -503.000
Driftsresultat 967.000 578.000 284.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -31.000 -41.000 -43.000
Finans -31.000 -41.000 -43.000
Resultat før skatt 936.000 537.000 242.000
Skattekostnad -206.000 -118.000 -53.000
Årsresultat 730.000 419.000 188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.956.000 1.568.000 1.665.000
Sum omløpsmidler 302.000 798.000 435.000
Sum eiendeler 4.258.000 2.366.000 2.100.000
Sum opptjent egenkapital 1.342.000 612.000 188.000
Sum egenkapital 1.372.000 642.000 218.000
Sum langsiktig gjeld 2.512.000 774.000 980.000
Sum kortsiktig gjeld 374.000 950.000 902.000
Sum gjeld og egenkapital 4.258.000 2.366.000 2.100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.615.000 431.000 433.000
Andre inntekter 796.000 354.000
Driftsinntekter 1.615.000 1.227.000 787.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -202.000 -204.000 -119.000
Avskrivning -103.000 -186.000 -135.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -343.000 -259.000 -249.000
Driftskostnader -648.000 -649.000 -503.000
Driftsresultat 967.000 578.000 284.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -31.000 -41.000 -43.000
Finans -31.000 -41.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 730.000 419.000 188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.491.000 0 0
Maskiner anlegg 70.000 83.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 3.956.000 1.568.000 1.665.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.956.000 1.568.000 1.665.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 283.000 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 15.000 798.000 435.000
Sum omløpsmidler 302.000 798.000 435.000
Sum eiendeler 4.258.000 2.366.000 2.100.000
Sum opptjent egenkapital 1.342.000 612.000 188.000
Sum egenkapital 1.372.000 642.000 218.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 36.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.512.000 774.000 980.000
Leverandørgjeld 232.000 0 0
Betalbar skatt 184.000 107.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter -43.000 42.000 6.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 801.000 869.000
Sum kortsiktig gjeld 374.000 950.000 902.000
Sum gjeld og egenkapital 4.258.000 2.366.000 2.100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -72.000 -152.000 -467.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.5
Soliditet 32.2 27.1 10.4
Resultatgrad 59.9 47.1 36.1
Rentedekningsgrad 31.2 14.1 6.6
Gjeldsgrad 2.1 2.7 8.6
Total kapitalrentabilitet 22.7 24.4 13.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex