Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
King Design AS
Juridisk navn:  King Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92831337
Tordenskiolds gate 2 Tordenskiolds Gate 2 Fax: 66803090
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971230487
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/23/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nivo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.08%
Resultat  
  
36.57%
Egenkapital  
  
11.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.618.000 1.975.000 1.878.000 2.148.000 2.466.000
Resultat: 676.000 495.000 1.000 -38.000 274.000
Egenkapital: 749.000 672.000 629.000 628.000 666.000
Regnskap for  King Design AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.618.000 1.975.000 1.878.000 2.148.000 2.466.000
Driftskostnader -950.000 -1.484.000 -1.877.000 -2.189.000 -2.195.000
Driftsresultat 669.000 490.000 1.000 -41.000 270.000
Finansinntekter 7.000 5.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 7.000 5.000 1.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 676.000 495.000 1.000 -38.000 274.000
Skattekostnad -149.000 -102.000 0 0 -68.000
Årsresultat 527.000 393.000 1.000 -38.000 205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 15.000 0 16.000 20.000
Sum omløpsmidler 1.556.000 1.296.000 880.000 863.000 1.109.000
Sum eiendeler 1.556.000 1.311.000 880.000 879.000 1.129.000
Sum opptjent egenkapital 649.000 572.000 529.000 528.000 566.000
Sum egenkapital 749.000 672.000 629.000 628.000 666.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 807.000 639.000 252.000 251.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 1.556.000 1.311.000 881.000 879.000 1.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.618.000 1.975.000 1.878.000 2.148.000 2.466.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.618.000 1.975.000 1.878.000 2.148.000 2.466.000
Varekostnad -442.000 -652.000 -525.000 -667.000 -561.000
Lønninger -424.000 -721.000 -1.146.000 -1.326.000 -1.399.000
Avskrivning -15.000 -6.000 -13.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -69.000 -105.000 -193.000 -190.000 -235.000
Driftskostnader -950.000 -1.484.000 -1.877.000 -2.189.000 -2.195.000
Driftsresultat 669.000 490.000 1.000 -41.000 270.000
Finansinntekter 7.000 5.000 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 7.000 5.000 1.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -450.000 -350.000 0 0 0
Årsresultat 527.000 393.000 1.000 -38.000 205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 15.000 0 13.000 19.000
Sum varige driftsmidler 0 15.000 0 13.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000 0
Sum anleggsmidler 0 15.000 0 16.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 145.000 53.000 353.000 111.000 166.000
Andre fordringer 4.000 13.000 36.000 65.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.407.000 1.230.000 492.000 687.000 899.000
Sum omløpsmidler 1.556.000 1.296.000 880.000 863.000 1.109.000
Sum eiendeler 1.556.000 1.311.000 880.000 879.000 1.129.000
Sum opptjent egenkapital 649.000 572.000 529.000 528.000 566.000
Sum egenkapital 749.000 672.000 629.000 628.000 666.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 14.000 84.000 23.000 88.000
Betalbar skatt 149.000 102.000 0 0 68.000
Skyldig offentlige avgifter 115.000 95.000 107.000 109.000 182.000
Utbytte -450.000 -350.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 78.000 60.000 119.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 807.000 639.000 252.000 251.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 1.556.000 1.311.000 881.000 879.000 1.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 749.000 657.000 628.000 612.000 646.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 3.5 3.4 2.4
Likviditetsgrad 2 1.9 2 3.5 3.4 2.4
Soliditet 48.1 51.3 71.4 71.4 5
Resultatgrad 41.3 24.8 0.1 -1.9 10.9
Rentedekningsgrad 0.5
Gjeldsgrad 1.1 1 0.4 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 43.4 37.8 0.5 -4.3 24.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex